Koninklijk Besluit van 17 februari 2005 houdende vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuisbloedbank moet voldoen om te worden erkend

Open dit besluit in de federale codex.

In dit besluit staan de erkenningsnormen van de ziekenhuisfunctie ziekenhuisbloedbank.