Koninklijk Besluit van 16 juni 1999 tot vaststelling van de nadere regelen bedoeld in artikel 32 van de wet op de ziekenhuizen

Koninklijk Besluit van 16 juni 1999 tot vaststelling van de nadere regelen bedoeld in artikel 32 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, met betrekking tot de aard en het aantal bedden waarvan de desaffectatie in aanmerking mag komen om de ingebruikneming van ziekenhuisbedden mogelijk te maken

Open dit besluit in de federale codex

Dit besluit bepaalt dat als men in een bepaald ziekenhuis of psychiatrisch verzorgingstehuis bedden bij wil creëren, er in een andere voorziening (bv. een ziekenhuis) een gelijkwaardig aantal plaatsen of bedden moet verdwijnen.

Dit besluit bepaalt ook de aard en het aantal bedden waarvan de desaffectatie in aanmerking mag komen om de ingebruikneming van ziekenhuisbedden mogelijk te maken.