Koninklijk Besluit van 15 juli 2004 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "cardiale pathologie" moeten voldoen om erkend te worden

Open dit besluit in de federale codex .

In dit besluit staan de erkenningsnormen voor het zorgprogramma cardiale pathologie in een ziekenhuis.