Koninklijk Besluit van 15 februari 1999 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "reproductieve geneeskunde" moeten voldoen om erkend te worden

Open dit besluit in de federale codex.

In dit besluit staan de erkenningsnormen voor het zorgprogramma cardiale pathologie in een ziekenhuis.