Koninklijk Besluit van 15 december 1978 tot bepaling van bijzondere normen voor universitaire ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten.

Open dit besluit in de federale codex.

In dit besluit staan de bijzondere normen voor universitaire ziekenhuizen.