Koninklijk Besluit van 14 december 2006 houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst nucleaire geneeskunde waarin een PET-scanner wordt opgesteld, moet voldoen om te worden erkend als medische dienst