Koninklijk Besluit van 14 december 1987 houdende vaststelling van de normen waaraan de centra voor menselijke erfelijkheid moeten voldoen

Open dit besluit in de federale codex.

In dit besluit staan de erkenningsnormen voor een centrum voor menselijke erfelijkheid.