Koninklijk Besluit van 13 oktober 1998 tot bepaling van de minimale criteria waaraan de overeenkomsten tussen de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging en het Verzekeringscomité moeten voldoen

Open dit besluit in de federale codex

Dit besluit bepaalt de minimale criteria waaraan de multidisciplinaire begeleidingsequipes moeten voldoen.