Koninklijk Besluit van 13 juni 1986 tot vaststelling van nadere regelen, bedoeld in artikel 21bis, § 3, van de wet op de ziekenhuizen, met betrekking tot de desaffectatie van M-, N- en E-bedden

Open dit besluit in de federale codex.

Deze regelgeving stelt dat de desaffectatie van M-, N- en E-bedden niet in aanmerking mag komen om ziekenhuisbedden in gebruik te nemen. De desaffectie vanuit E-bedden werd opnieuw mogelijk gemaakt in het koninklijk besluit van 16 juni 1999 tot vaststelling van de nadere regelen bedoeld in artikel 32 van de wet op de ziekenhuizen.