Koninklijk Besluit van 12 juli 2009 tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van het koninklijk besluit van 18 november 2004 voor het beroep van farmaceutisch-technisch assistent

Koninklijk Besluit van 12 juli 2009 tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van het Koninklijk besluit van 18 november 2004 betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen, voor het beroep van farmaceutisch-technisch assistent.

Open dit besluit in de federale codex.

Dit besluit zegt dat het besluit over de erkenning van paramedische beroepen voor de farmaceutisch-technisch assistenten in werking treedt op de eerste dag van de 13de maand na die waarin dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.