Koninklijk besluit van 12 juli 2009 tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van artikel 3 van de wet van 24 november 2004 voor het beroep van farmaceutisch-technisch assistent

Koninklijk besluit van 12 juli 2009 tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van artikel 3 van de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, voor het beroep van farmaceutisch-technisch assistent.

Open dit besluit in de federale codex.

Voor farmaceutisch-technisch assistenten treedt artikel 3 in werking de eerste dag van de 13de maand na die waarin dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.