Koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige en Koninklijk besluit van 3 april 2013 met wijziging hiervan

Open dit besluit in de federale codex.

Dit besluit somt op aan welke voorwaarden een zorgkundige moet voldoen om geregistreerd te worden. Registratie is nodig voor een visum en om te mogen werken als zorgkundige.

Het besluit is gewijzigd met het Koninklijk besluit van 3 april 2013 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige.

Dit besluit voegt een bepaling toe voor de registratie van zorgkundige, namelijk welke attesten de zorgkundige moet indienen.