Koninklijk Besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de normen waaraan de functie "lokale donorcoördinatie' moet voldoen om te worden erkend en erkend te blijven

Open dit besluit in de federale codex.

Deze regelgeving omschrijft de normen waaraan de functie "Lokale donorcoördinatie" moet voldoen.