Koninklijk Besluit van 10 november 2010 houdende vaststelling van de normen waaraan de functie pediatrische liaison moet voldoen om te worden erkend

Open dit besluit in de federale codex.

In dit besluit staan de erkenningsnormen voor de ziekenhuisfunctie van pediatrische liaison.