Koninklijk Besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan de functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend