Kind en Gezin

Kind en Gezin

02 533 12 11
02 534 14 48

Kind en Gezin is een Vlaams intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid en maakt deel uit van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Kind en Gezin speelt een belangrijke rol in de organisatie van kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning. Het agentschap richt zich voornamelijk tot het jonge kind in de voorschoolse periode, en zijn ouders.

Jonge kinderen zijn een belangrijke doelgroep voor het preventieve gezondheidsbeleid. Daarom is het agentschap Kind en Gezin in het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid van rechtswege erkend als partnerorganisatie. Zo wordt een geïntegreerd beleid tussen de agentschappen Kind en Gezin en Zorg en Gezondheid nagestreefd.

Locatie

Hallepoortlaan 27
1060 Sint-Gillis
Belgi├ź

Online

Logo Kind en Gezin