Kind en Gezin

Kind en Gezin

02 533 12 11

Kind en Gezin vormt samen met Jongerenwelzijn en een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) samen het agentschap Opgroeien. Het agentschap Opgroeien maakt deel uit  van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Kind en Gezin speelt een belangrijke rol in de organisatie van kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning en richt zich voornamelijk tot het jonge kind in de voorschoolse periode, en zijn ouders.

Jonge kinderen zijn een belangrijke doelgroep voor het preventieve gezondheidsbeleid. Daarom is Kind en Gezin in het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid van rechtswege erkend als partnerorganisatie. Zo wordt een geïntegreerd beleid tussen Kind en Gezin en Zorg en Gezondheid nagestreefd.

Locatie

Hallepoortlaan 27
1060 Sint-Gillis
België

Online

Logo Kind en Gezin