Instituut Tropische Geneeskunde

Instituut Tropische Geneeskunde

03 247 66 66

Het ITG of Instituut Tropische Geneeskunde is een stichting van openbaar nut met als doel

 • het verrichten en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek,
 • onderwijs en dienstverlening met bijzondere aandacht voor tropische en aanverwante ziekten, en gezondheidsproblemen en gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.

Haar basistaken zijn:

 • fundamenteel, translationeel en toegepast wetenschappelijk onderzoek,
 • het geven van gevorderde opleidingen en training
 • medische, wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening.

Voor de Vlaamse overheid is ze, specifiek voor deze beheersovereenkomst als partnerorganisatie, actief in de preventie van reisgebonden ziekten.

Locatie

Kronenburgstraat 43/3Travelcinics
2000 Antwerpen
België

Online

Beheersovereenkomst
Type organisatie Partnerorganisatie
Duur 1 januari 2014 - 31 december 2018
Budget 50.000 euro/jaar (geïndexeerd)
Werkingsgebied Vlaams gewest
Doelgroepen
 • De algemene bevolking
 • De Vlaamse overheid
 • Zorgverstrekkers
 • Travelclinics in Vlaanderen
 • Reisorganisaties
Resultaatgebieden
 1. Geactualiseerde uniforme richtlijnen reisgeneeskunde
 2. Ontwikkeling en verspreiding van actuele reisadviezen in relatie tot acute veranderingen in de gezondheidssituatie in de wereld.
 3. Website reisgeneeskunde (beheren, revisie,…)
 4. Realiseren van een verhoogde deskundigheid rond reisgeneeskunde voor de eerstelijnsgezondheidszorg
 5. Een gecoördineerd beleid gericht naar alle actoren die betrokken zijn bij reisgeneeskunde
 6. Het adviseren van de Vlaamse overheid met betrekking tot reisgeneeskunde