Instapmomenten voor het digitale opname- en facturatieproces naar de zorgkassen

Dit is de definitieve lijst met de instapmomenten voor alle ouderenvoorzieningen om te kunnen starten met het digitale opname- en facturatieproces naar de zorgkassen:

xlsx bestandLijst met indeling van de ouderenvoorzieningen in de 5 instapmomenten (128 kB)

Meer praktisch info naargelang uw instapmoment vindt u hieronder:

Uw instapmoment is 1 april 2019

Om met het digitale opname- en facturatieproces te kunnen starten, zijn er twee bepalende elementen.

1) Instapmoment = 1 april

Het aan uw voorziening toegekende instapmoment is 1 april. Dit wil niet zeggen dat u op 1 april de eerste digitale berichten of facturen moest versturen naar de zorgkassen, maar wel dat dit voor uw voorziening mogelijk is vanaf die datum. Op 1 april is uw voorziening immers toegelaten op het centrale digitale platform VSB. 

Vanaf het instapmoment start ook de periode waarin u de historiek van de opnameberichten en indicatiestellingen kan doorsturen en het instapmoment bepaalt hoeveel voorschotten u nog zal ontvangen (zie verder).

2) Effectieve opstartdatum vanaf 1 april (afhankelijk van uw software)

Uiteraard moet ook de software die u in uw voorziening gebruikt volledig klaar zijn om met het digitale opname- en facturatieproces te starten. Dit zal bepalend zijn voor de datum waarop u effectief kan opstarten vanaf 1 april.

De effectieve opstartdatum vanaf het instapmoment moet u niet meedelen aan Zorg en Gezondheid.

Opnameberichten en indicatiestellingen

Vanaf het instapmoment, 1 april, heeft uw voorziening 5 maanden de tijd om de historiek van alle opnameberichten en indicatiestellingen digitaal te bezorgen aan de zorgkassen via eWZCfin. Vanaf 1 september wordt de meldingstermijn van 5-werkdagen van kracht.

Tot en met 31 augustus bezorgt u nog de papieren kennisgevingen (aanvragen tegemoetkoming, einde huisvesting, wijziging bedtype, wijziging afhankelijkheidscategorie, …) aan de mutualiteiten binnen een termijn van 7 dagen. 

Voorschotten

Uw voorziening zal voor de maanden juni, juli, augustus en september nog voorschotten ontvangen.

Deze voorschotten worden betaald op volgende betaaldata: 

 • Voorschot april op 15 mei;
 • Voorschot mei op 17 juni;
 • Voorschot juni op 15 juli;
 • Voorschot juli op 16 augustus;
 • Voorschot augustus op 15 september.
 • Voorschot september op 15 oktober.

Schema

Schema

RaaS-webtoepassing

Tegen 30 september moeten de ouderenvoorzieningen in de RaaS-webtoepassing de gefactureerde dagen voor de referentieperiode 1/7/2018 – 30/6/2019 invoeren. 

Aangezien heel wat voorzieningen op 30 september nog niet alle facturen zullen hebben verzonden naar de zorgkassen, kennen zij het definitieve aantal gefactureerde dagen niet. We vragen daarom om om al het voorlopige aantal gefactureerde dagen in te voeren tegen 30 september. Er zal na 30 september nog een bijkomend moment worden voorzien om deze gefactureerde dagen te corrigeren. Een concrete instructie daarover bezorgen wij u in het najaar. We verzoeken u dus om al zoveel mogelijk informatie in de RaaS-webtoepassing in te brengen voor 30 september 2019 zodat u tijdens het bijkomend moment enkel nog beperkte wijzigingen moet aanbrengen. 

Automatische rechtentoekenning zorgbudget zwaar zorgbehoevenden

Vanaf de effectieve opstartdatum is het voor de bewoners in een woonzorgcentrum niet meer nodig om het verblijfsattest op papier te bezorgen aan de zorgkas van de bewoner in functie van een aanvraag van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Er wordt een informatiestroom verstuurd tussen het centrale digitale platform VSB en de zorgkassen waardoor dit zorgbudget automatisch kan worden toegekend.

Voor personen die verblijven in een centrum voor kortverblijf of gebruikers van een dagverzorgingscentrum moet het papieren formulier wel nog worden gebruikt voor de aanvraag van een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. In het najaar van 2019 zal er ook voor deze personen een automatische rechtentoekenning van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden mogelijk zijn. Meer informatie daarover volgt later.

Technische helpdesk

Hebt u vragen over de werking van uw software of wordt u met technische problemen geconfronteerd, dan dient u deze eerst voor te leggen aan uw softwareleverancier. Uw softwareleverancier zal vervolgens een ticketnummer toekennen aan het probleem. Door het gebruik van dit ticketnummer is het mogelijk om het overzicht van alle gemelde problemen te behouden en hieraan een prioriteit toe te kennen. Bovendien vermijden we zo dat voorzieningen meldingen doorgeven aan Zorg en Gezondheid die misschien eerder gerelateerd zijn aan het gebruik van de software dan aan de centrale toepassing eWZCfin. Als de softwareleverancier ondersteuning nodig heeft, of er is een probleem met eWZCfin, zal hij rechtstreeks contact opnemen met Zorg en Gezondheid.

Uw instapmoment is 1 juli 2019

Om met het digitale opname- en facturatieproces te kunnen starten, zijn er twee bepalende elementen. 

1. Instapmoment = 1 juli 

Het aan uw voorziening toegekende instapmoment is 1 juli. Dit wil niet zeggen dat u op 1 juli de eerste digitale berichten of facturen moet versturen naar de zorgkassen, maar wel dat dit voor uw voorziening mogelijk zal zijn vanaf die datum. Op 1 juli wordt uw voorziening immers toegelaten op het centrale digitale platform VSB.  
Vanaf het instapmoment start ook de periode van 2 maanden waarin u de historiek van de opnameberichten en indicatiestellingen kan doorsturen en het instapmoment bepaalt hoeveel voorschotten u nog zal ontvangen (zie verder). 

2. Effectieve opstartdatum vanaf 1 juli (afhankelijk van uw software) 

Uiteraard moet ook de software die u in uw voorziening gebruikt volledig klaar zijn om met het digitale opname- en facturatieproces te starten. Dit zal bepalend zijn voor de datum waarop u effectief kan opstarten vanaf 1 juli. 

De effectieve opstartdatum vanaf het instapmoment moet u niet meedelen aan Zorg en Gezondheid. 

Opnameberichten en indicatiestellingen 

Vanaf het instapmoment, 1 juli, heeft uw voorziening 2 maanden de tijd om de historiek van alle opnameberichten en indicatiestellingen digitaal te bezorgen aan de zorgkassen via eWZCfin. Vanaf 1 september wordt de meldingstermijn van 5-werkdagen van kracht. 
 
Tot en met 31 augustus bezorgt u nog de papieren kennisgevingen (aanvragen tegemoetkoming, einde huisvesting, wijziging bedtype, wijziging afhankelijkheidscategorie, …) aan de mutualiteiten binnen een termijn van 7 dagen.

Voorschotten 

Uw voorziening zal voor de maanden juni, juli, augustus en september nog voorschotten ontvangen. 
 
Deze voorschotten worden betaald op volgende betaaldata:  

 • Voorschot juni op 15 juli; 
 • Voorschot juli op 16 augustus; 
 • Voorschot augustus op 16 september; 
 • Voorschot september op 15 oktober.

Schema 

 

RaaS-webtoepassing

Tegen 30 september moeten de ouderenvoorzieningen in de RaaS-webtoepassing de gefactureerde dagen voor de referentieperiode 1/7/2018 – 30/6/2019 invoeren.  
 
Aangezien heel wat voorzieningen op 30 september nog niet alle facturen zullen hebben verzonden naar de zorgkassen kennen zij het definitieve aantal gefactureerde dagen niet. Er wordt daarom gevraagd om reeds het voorlopige aantal gefactureerde dagen in te voeren tegen 30 september. Er zal na 30 september nog een bijkomend moment worden voorzien om deze gefactureerde dagen te corrigeren. Een concrete instructie daarover bezorgen wij u in het najaar. We verzoeken u dus om al zoveel mogelijk informatie in de RaaS-webtoepassing in te brengen voor 30 september 2019 zodat u tijdens het bijkomend moment enkel nog beperkte wijzigingen moet aanbrengen. 

Automatische rechtentoekenning zorgbudget zwaar zorgbehoevenden 

Vanaf de effectieve opstartdatum is het voor de bewoners in een woonzorgcentrum niet meer nodig om het verblijfsattest op papier te bezorgen aan de zorgkas van de bewoner in functie van een aanvraag van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Er wordt een informatiestroom verstuurd tussen het centrale digitale platform VSB en de zorgkassen waardoor dit zorgbudget automatisch kan worden toegekend. 
 
Voor personen die verblijven in een centrum voor kortverblijf of gebruikers van een dagverzorgingscentrum moet het papieren formulier wel nog worden gebruikt voor de aanvraag van een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. In het najaar van 2019 zal er ook voor deze personen een automatische rechtentoekenning van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden mogelijk zijn. Meer informatie daarover volgt later. 

Technische helpdesk 

Hebt u vragen over de werking van uw software of wordt u met technische problemen geconfronteerd, dan dient u deze eerst voor te leggen aan uw softwareleverancier. Uw softwareleverancier zal vervolgens een ticketnummer toekennen aan het probleem. Door het gebruik van dit ticketnummer is het mogelijk om het overzicht van alle gemelde problemen te behouden en hieraan een prioriteit toe te kennen. Bovendien vermijden we zo dat voorzieningen meldingen doorgeven aan Zorg en Gezondheid die misschien eerder gerelateerd zijn aan het gebruik van de software dan aan de centrale toepassing eWZCfin. Als de softwareleverancier ondersteuning nodig heeft, of er is een probleem met eWZCfin, zal hij rechtstreeks contact opnemen met Zorg en Gezondheid.

Uw instapmoment is 1 augustus 2019

Om met het digitale opname- en facturatieproces te kunnen starten, zijn er twee bepalende elementen.

1) Instapmoment = 1 augustus

Het aan uw voorziening toegekende instapmoment is 1 augustus. Dit wil niet zeggen dat u op 1 augustus de eerste digitale berichten of facturen moet versturen naar de zorgkassen, maar wel dat dit voor uw voorziening mogelijk zal zijn vanaf die datum. Op 1 augustus wordt uw voorziening immers toegelaten op het centrale digitale platform VSB. 

Vanaf het instapmoment start ook de periode van 2 maanden waarin u de historiek van de opnameberichten en indicatiestellingen kan doorsturen en het instapmoment bepaalt hoeveel voorschotten u nog zal ontvangen (zie verder).

2) Effectieve opstartdatum vanaf 1 augustus (afhankelijk van uw software)

Uiteraard moet ook de software die u in uw voorziening gebruikt volledig klaar zijn om met het digitale opname- en facturatieproces te starten. Dit zal bepalend zijn voor de datum waarop u effectief kan opstarten vanaf 1 augustus.

De effectieve opstartdatum vanaf het instapmoment moet u niet meedelen aan Zorg en Gezondheid.

Opnameberichten en indicatiestellingen

Vanaf het instapmoment, 1 augustus, heeft uw voorziening 2 maanden de tijd om de historiek van alle opnameberichten en indicatiestellingen digitaal te bezorgen aan de zorgkassen via eWZCfin. Vanaf 1 oktober wordt de meldingstermijn van 5-werkdagen van kracht.

Tot en met 30 september bezorgt u nog de papieren kennisgevingen (aanvragen tegemoetkoming, einde huisvesting, wijziging bedtype, wijziging afhankelijkheidscategorie, …) aan de mutualiteiten binnen een termijn van 7 dagen.

Voorschotten

Uw voorziening zal voor de maanden juni, juli, augustus, september en oktober nog voorschotten ontvangen.

Deze voorschotten worden betaald op volgende betaaldata: 

 • Voorschot juni op 15 juli;
 • Voorschot juli op 16 augustus;
 • Voorschot augustus op 16 september;
 • Voorschot september op 15 oktober;
 • Voorschot oktober op 15 november.

Schema Instapmoment 1 augustus

 

RaaS-webtoepassing

Tegen 30 september moeten de ouderenvoorzieningen in de RaaS-webtoepassing de gefactureerde dagen voor de referentieperiode 1/7/2018 – 30/6/2019 invoeren.  
 
Aangezien heel wat voorzieningen op 30 september nog niet alle facturen zullen hebben verzonden naar de zorgkassen kennen zij het definitieve aantal gefactureerde dagen niet. Er wordt daarom gevraagd om reeds het voorlopige aantal gefactureerde dagen in te voeren tegen 30 september. Er zal na 30 september nog een bijkomend moment worden voorzien om deze gefactureerde dagen te corrigeren. Een concrete instructie daarover bezorgen wij u in het najaar. We verzoeken u dus om al zoveel mogelijk informatie in de RaaS-webtoepassing in te brengen voor 30 september 2019 zodat u tijdens het bijkomend moment enkel nog beperkte wijzigingen moet aanbrengen. 

Automatische rechtentoekenning zorgbudget zwaar zorgbehoevenden 

Vanaf de effectieve opstartdatum is het voor de bewoners in een woonzorgcentrum niet meer nodig om het verblijfsattest op papier te bezorgen aan de zorgkas van de bewoner in functie van een aanvraag van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Er wordt een informatiestroom verstuurd tussen het centrale digitale platform VSB en de zorgkassen waardoor dit zorgbudget automatisch kan worden toegekend. 
 
Voor personen die verblijven in een centrum voor kortverblijf of gebruikers van een dagverzorgingscentrum moet het papieren formulier wel nog worden gebruikt voor de aanvraag van een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. In het najaar van 2019 zal er ook voor deze personen een automatische rechtentoekenning van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden mogelijk zijn. Meer informatie daarover volgt later. 

Technische helpdesk 

Hebt u vragen over de werking van uw software of wordt u met technische problemen geconfronteerd, dan dient u deze eerst voor te leggen aan uw softwareleverancier. Uw softwareleverancier zal vervolgens een ticketnummer toekennen aan het probleem. Door het gebruik van dit ticketnummer is het mogelijk om het overzicht van alle gemelde problemen te behouden en hieraan een prioriteit toe te kennen. Bovendien vermijden we zo dat voorzieningen meldingen doorgeven aan Zorg en Gezondheid die misschien eerder gerelateerd zijn aan het gebruik van de software dan aan de centrale toepassing eWZCfin. Als de softwareleverancier ondersteuning nodig heeft, of er is een probleem met eWZCfin, zal hij rechtstreeks contact opnemen met Zorg en Gezondheid. 

 

Uw instapmoment is 1 september 2019

Om met het digitale opname- en facturatieproces te kunnen starten, zijn er twee bepalende elementen.

1) Instapmoment = 1 september

Het aan uw voorziening toegekende instapmoment is 1 september. Dit wil niet zeggen dat u op 1 september de eerste digitale berichten of facturen moet versturen naar de zorgkassen, maar wel dat dit voor uw voorziening mogelijk zal zijn vanaf die datum. Op 1 september wordt uw voorziening immers toegelaten op het centrale digitale platform VSB. 

Vanaf het instapmoment start ook de periode van 2 maanden waarin u de historiek van de opnameberichten en indicatiestellingen kan doorsturen en het instapmoment bepaalt hoeveel voorschotten u nog zal ontvangen (zie verder).

2) Effectieve opstartdatum vanaf 1 september (afhankelijk van uw software)

Uiteraard moet ook de software die u in uw voorziening gebruikt volledig klaar zijn om met het digitale opname- en facturatieproces te starten. Dit zal bepalend zijn voor de datum waarop u effectief kan opstarten vanaf 1 september.

De effectieve opstartdatum vanaf het instapmoment moet u niet meedelen aan Zorg en Gezondheid.

Opnameberichten en indicatiestellingen

Vanaf het instapmoment, 1 september, heeft uw voorziening 2 maanden de tijd om de historiek van alle opnameberichten en indicatiestellingen digitaal te bezorgen aan de zorgkassen via eWZCfin. Vanaf 1 november wordt de meldingstermijn van 5-werkdagen van kracht.

Tot en met 30 oktober bezorgt u nog de papieren kennisgevingen (aanvragen tegemoetkoming, einde huisvesting, wijziging bedtype, wijziging afhankelijkheidscategorie, …) aan de mutualiteiten binnen een termijn van 7 dagen.

Voorschotten

Uw voorziening zal voor de maanden juni, juli, augustus, september, oktober en november nog voorschotten ontvangen.

Deze voorschotten worden betaald op volgende betaaldata: 

 • Voorschot juni op 15 juli; 
 • Voorschot juli op 16 augustus; 
 • Voorschot augustus op 16 september; 
 • Voorschot september op 15 oktober; 
 • Voorschot november op 16 december. 

Schema Instapmoment 1 september


RaaS-webtoepassing

Tegen 30 september moeten de ouderenvoorzieningen in de RaaS-webtoepassing de gefactureerde dagen voor de referentieperiode 1/7/2018 – 30/6/2019 invoeren.  
 
Aangezien heel wat voorzieningen op 30 september nog niet alle facturen zullen hebben verzonden naar de zorgkassen kennen zij het definitieve aantal gefactureerde dagen niet. Er wordt daarom gevraagd om reeds het voorlopige aantal gefactureerde dagen in te voeren tegen 30 september. Er zal na 30 september nog een bijkomend moment worden voorzien om deze gefactureerde dagen te corrigeren. Een concrete instructie daarover bezorgen wij u in het najaar. We verzoeken u dus om al zoveel mogelijk informatie in de RaaS-webtoepassing in te brengen voor 30 september 2019 zodat u tijdens het bijkomend moment enkel nog beperkte wijzigingen moet aanbrengen. 

Automatische rechtentoekenning zorgbudget zwaar zorgbehoevenden 

Vanaf de effectieve opstartdatum is het voor de bewoners in een woonzorgcentrum niet meer nodig om het verblijfsattest op papier te bezorgen aan de zorgkas van de bewoner in functie van een aanvraag van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Er wordt een informatiestroom verstuurd tussen het centrale digitale platform VSB en de zorgkassen waardoor dit zorgbudget automatisch kan worden toegekend. 
 
Voor personen die verblijven in een centrum voor kortverblijf of gebruikers van een dagverzorgingscentrum moet het papieren formulier wel nog worden gebruikt voor de aanvraag van een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. In het najaar van 2019 zal er ook voor deze personen een automatische rechtentoekenning van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden mogelijk zijn. Meer informatie daarover volgt later. 

Technische helpdesk 

Hebt u vragen over de werking van uw software of wordt u met technische problemen geconfronteerd, dan dient u deze eerst voor te leggen aan uw softwareleverancier. Uw softwareleverancier zal vervolgens een ticketnummer toekennen aan het probleem. Door het gebruik van dit ticketnummer is het mogelijk om het overzicht van alle gemelde problemen te behouden en hieraan een prioriteit toe te kennen. Bovendien vermijden we zo dat voorzieningen meldingen doorgeven aan Zorg en Gezondheid die misschien eerder gerelateerd zijn aan het gebruik van de software dan aan de centrale toepassing eWZCfin. Als de softwareleverancier ondersteuning nodig heeft, of er is een probleem met eWZCfin, zal hij rechtstreeks contact opnemen met Zorg en Gezondheid.

 

Uw instapmoment is 1 oktober 2019

Om met het digitale opname- en facturatieproces te kunnen starten, zijn er twee bepalende elementen.

1) Instapmoment = 1 oktober

Het aan uw voorziening toegekende instapmoment is 1 oktober. Dit wil niet zeggen dat u op 1 oktober de eerste digitale berichten of facturen moet versturen naar de zorgkassen, maar wel dat dit voor uw voorziening mogelijk zal zijn vanaf die datum. Op 1 oktober wordt uw voorziening immers toegelaten op het centrale digitale platform VSB. 

Vanaf het instapmoment start ook de periode van 2 maanden waarin u de historiek van de opnameberichten en indicatiestellingen kan doorsturen en het instapmoment bepaalt hoeveel voorschotten u nog zal ontvangen (zie verder).

2)  Effectieve opstartdatum vanaf 1 oktober (afhankelijk van uw software)

Uiteraard moet ook de software die u in uw voorziening gebruikt volledig klaar zijn om met het digitale opname- en facturatieproces te starten. Dit zal bepalend zijn voor de datum waarop u effectief kan opstarten vanaf 1 oktober.

De effectieve opstartdatum vanaf het instapmoment moet u niet meedelen aan Zorg en Gezondheid.

Opnameberichten en indicatiestellingen

Vanaf het instapmoment, 1 oktober, heeft uw voorziening 2 maanden de tijd om de historiek van alle opnameberichten en indicatiestellingen digitaal te bezorgen aan de zorgkassen via eWZCfin. Vanaf 1 december wordt de meldingstermijn van 5-werkdagen van kracht.

Tot en met 30 november bezorgt u nog de papieren kennisgevingen (aanvragen tegemoetkoming, einde huisvesting, wijziging bedtype, wijziging afhankelijkheidscategorie, …) aan de mutualiteiten binnen een termijn van 7 dagen.

Voorschotten

Uw voorziening zal voor de maanden juni, juli, augustus, september en oktober nog voorschotten ontvangen.

Deze voorschotten worden betaald op volgende betaaldata: 

 • Voorschot juni op 15 juli; 
 • Voorschot juli op 16 augustus; 
 • Voorschot augustus op 16 september; 
 • Voorschot september op 15 oktober; 
 • Voorschot oktober op 15 november; 
 • Voorschot november op 16 december; 
 • Voorschot december op 15 januari. 

Schema Instapmoment 1 oktober


RaaS-webtoepassing

Tegen 30 september moeten de ouderenvoorzieningen in de RaaS-webtoepassing de gefactureerde dagen voor de referentieperiode 1/7/2018 – 30/6/2019 invoeren.  
 
Aangezien heel wat voorzieningen op 30 september nog niet alle facturen zullen hebben verzonden naar de zorgkassen kennen zij het definitieve aantal gefactureerde dagen niet. Er wordt daarom gevraagd om reeds het voorlopige aantal gefactureerde dagen in te voeren tegen 30 september. Er zal na 30 september nog een bijkomend moment worden voorzien om deze gefactureerde dagen te corrigeren. Een concrete instructie daarover bezorgen wij u in het najaar. We verzoeken u dus om al zoveel mogelijk informatie in de RaaS-webtoepassing in te brengen voor 30 september 2019 zodat u tijdens het bijkomend moment enkel nog beperkte wijzigingen moet aanbrengen. 

Automatische rechtentoekenning zorgbudget zwaar zorgbehoevenden 

Vanaf de effectieve opstartdatum is het voor de bewoners in een woonzorgcentrum niet meer nodig om het verblijfsattest op papier te bezorgen aan de zorgkas van de bewoner in functie van een aanvraag van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Er wordt een informatiestroom verstuurd tussen het centrale digitale platform VSB en de zorgkassen waardoor dit zorgbudget automatisch kan worden toegekend. 
 
Voor personen die verblijven in een centrum voor kortverblijf of gebruikers van een dagverzorgingscentrum moet het papieren formulier wel nog worden gebruikt voor de aanvraag van een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. In het najaar van 2019 zal er ook voor deze personen een automatische rechtentoekenning van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden mogelijk zijn. Meer informatie daarover volgt later. 

Technische helpdesk 

Hebt u vragen over de werking van uw software of wordt u met technische problemen geconfronteerd, dan dient u deze eerst voor te leggen aan uw softwareleverancier. Uw softwareleverancier zal vervolgens een ticketnummer toekennen aan het probleem. Door het gebruik van dit ticketnummer is het mogelijk om het overzicht van alle gemelde problemen te behouden en hieraan een prioriteit toe te kennen. Bovendien vermijden we zo dat voorzieningen meldingen doorgeven aan Zorg en Gezondheid die misschien eerder gerelateerd zijn aan het gebruik van de software dan aan de centrale toepassing eWZCfin. Als de softwareleverancier ondersteuning nodig heeft, of er is een probleem met eWZCfin, zal hij rechtstreeks contact opnemen met Zorg en Gezondheid.