Inspiratienota Zorgzame Buurt

pdf bestandInspiratienota Zorgzame Buurt (942 kB)

Deze nota ‘zorgzame buurt’ kadert in de uitwerking van de conceptnota Ouderenzorg ‘Dichtbij en Integraal’. Het opzet is om buurtgerichte zorg als organisatiemodel van zorg en ondersteuning binnen een zorgzame buurt, verder vorm te geven. Een zorgzame buurt is een buurt waar de voorwaarden vervuld zijn opdat mensen, ongeacht leeftijd of zorgbehoefte, comfortabel in hun huis of vertrouwde buurt kunnen blijven wonen.

Deze conceptnota is geen eindpunt, maar wil de aanzet geven tot een verder doordenken van een buurtgericht organisatiemodel in een nauwe samenwerking met belendende sectoren en beleidsdomeinen.