Inspiratienamiddag - Ruimte voor relaties: Ethisch verantwoorde zorg in woonzorgcentra

Programma

12.30u

Onthaal

13u Welkomstwoord
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
13.20u

De moeilijke weg van een normatief naar een narratief kwaliteitskader
Prof. Dr. Joris Slaets

Joris Slaets is hoogleraar ouderengeneeskunde en directeur van Leyden Academy te Nederland. Zijn onderzoek en veldexperimenten richten zich vooral op de vraag hoe de kanteling naar een focus op leefplezier en liefdevolle zorg in de praktijk kan worden gerealiseerd, waar strikte systemen, protocollen en normatieve kaders de zorg nog altijd in een wurggreep houden.

14u

Ruimte maken voor relaties in het woonzorgcentrum: ervaringen vanuit het woonzorgcentrum
Aquamarijn (Antwerpen), Home Vijvens VZW (Kruishoutem), Maria Ten Ruste VZW (Wingene), Meerspoort VZW (Oudenaarde), Nottebohm VZW (Antwerpen), Sint-Gabriël VZW (Antwerpen), Sint-Jozef VZW (Neerpelt), Villa Rosa (Sint-Truiden), Yserheem (Diksmuide), Zuiderlicht (Gent)

Tien Vlaamse woonzorgcentra namen deel aan een lerende gemeenschap. Via ervaringen, reflectie, experimenteren werd tijdens het proces van de lerende gemeenschap ruimte gemaakt voor zorgethiek. In vijf parallelle workshops delen medewerkers van telkens twee woonzorgcentra hun ervaringen over hun groeiproces als zorgethisch coach in een woonzorgcentrum. Aansluitend volgt een begeleide discussie met het publiek. Bij aankomst op de inspiratienamiddag kan je kiezen aan welke workshop je deelneemt.

15.10u

Koffiepauze

15.30u

Anders denken en handelen. Spiritualiteit als inspiratiebron voor bestuurders in de zorg
Prof. Dr. Johan Verstraeten

Johan Verstraeten is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen aan de KU Leuven. Hij is o.m. coördinator van de Onderzoekseenheid Theologische en Comparatieve Ethiek. Hij is gespecialiseerd in bedrijfsethiek, spiritualiteit en leiderschap. Hij is gastdocent aan de Avicenna Academie voor Leiderschap.

16.10u

Ruimte blijven maken voor relaties in het WZC - toekomstperspectieven

  • Dr. Joke Lemiengre, Coördinator sTimul UC Leuven-Limburg
  • Mevr. Ann Lammens, Coördinator sTimul VIVES
16.30u

Wel thuis!

.