Inspiratiegids - Zelfstandige zorgverstrekkers in zorgraden

Samen met de Federatie Vrije Beroepen, Domus Medica en het Vlaams Apothekers Netwerk ontwikkelde Zorg en Gezondheid begin 2019 een inspiratiegids met tips en adviezen voor eerstelijsnzones om zelfstandige zorgverstrekkers beter te betrekken bij hun zorgraden.

Inspiratiegids: presentatie adviezen voor een optimale betrokkenheid

In deze presentatie overlopen we de stappen en geven we adviezen om zelfstandige zorgverleners te betrekken bij de zorgraad. Deze presentatie is bedoeld voor wie wil werken aan een sterke betrokkenheid van zelfstandige zorgverstrekkers in de eerstelijnszone, maar vooral voor de transitiecoaches en de diversemedewerkers en vrijwilligers van de eerstelijnszone.

pdf bestandPresentatie met notitie - adviezen voor een optimale betrokkenheid van zelfstandige zorgverstrekkers in zorgraden (811 kB)

pptx bestandPresentatie als ppt - adviezen voor een optimale betrokkenheid van zelfstandige zorgverstrekkers in zorgraden (793 kB)

De presentatie overloopt 5 stappen:

 1. Analyse van hinderpalen en randvoorwaarden
 2. Elementen voor plan van aanpak
 3. Keuzes maken
 4. Uitrollen van ideeën
 5. Evalueren & bijsturen

Bij de presentatie horen deze documenten:

Aanbevelingen voor het aantrekken van vertegenwoordigers

In dit document verzamelden we enkele pdf bestandaanbevelingen voor het aantrekken van vertegenwoordigers (168 kB) als vertegenwoordigers (of medewerkers) voor de eerstelijnszone:

 1. Aanbeveling om zelfstandige zorgverstrekkers te vinden en bereiken
 2. Aanbeveling om zelfstandige zorgverstrekkers te overtuigen om de ELZ een kans te geven
 3. Aanbeveling om vertegenwoordigers van zelfstandige zorgverstrekkers aan boord te houden

Templates voor communicatie voor het contacteren en motiveren van zelfstandige zorgverstrekkers

In dit document verzamelden we enkele pdf bestandvoorbeelden van teksten die gebruikt kunnen worden voor het contacteren en motiveren van zelfstandige zorgverstrekkers (184 kB) voor deelname aan een initiatief van de eerstelijnszone:

 1. Een template voor het contacteren van een beroepsvereniging van zorgverstrekkers
 2. Een template voor het contacteren van een kring van zorgverstrekkers
 3. Een template voor het contacteren van een lokale zorgverstrekker op voorstel van een beroepsvereniging of kring
 4. Een template voor het contacteren van een lokale zorgverstrekker op voorstel van een gemeenschappelijke derde
 5. Een template voor het uitnodigen van een lokale zorgverstrekker voor een bijeenkomst met een voorafgaande bevraging
 6. Een template voor het uitnodigen van een lokale zorgverstrekker voor een bijeenkomst zonder voorafgaande bevraging

Contactgegevens van beroepsverenigingen

In dit document staan de pdf bestandContactgegevens van beroepsverenigingen.pdf (140 kB) die kunnen antwoorden op vragen en die ondersteuning kunnen bieden.

Voorbeelden van zaken waarmee ze kunnen helpen:

 • Informatie aanleveren, verspreiden of verzamelen
 • Feedback op bepaalde ideeën of ontwerpen
 • Suggereren van contactpersonen (bijv. voor een interview of getuigenis) of sprekers
 • Suggereren van een thema voor een bijeenkomst of werkgroep
 • Contacteren van hun leden in bepaalde gemeenten (bijv. op basis van postcodes)
 • Ondersteuning bij de oprichting van een lokale kring
 • Ondersteuning van de werking van een lokale kring
 • Medewerking bij het organiseren van een bijeenkomst, evenement of project
 • Advies over bepaalde dossiers of problemen
 • Helpen oplossen van een aanslepende discussie

Beroepen opgenomen in dit document:

 1. Apothekers
 2. Artsen
 3. Diëtisten
 4. Ergotherapeuten
 5. Kinesitherapeuten
 6. Logopedisten
 7. Podologen
 8. Psychologen
 9. Seksuologen
 10. Tandartsen
 11. Verpleegkundigen
 12. Vroedvrouwen

Verder kan uiteraard ook contact opgenomen worden met de Federatie Vrije Beroepen, die voor elk van deze beroepen één of twee beroepsverenigingen overkoepelt en maandelijks verenigt in haar Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers.