Inspiratiedag zorgzame buurten

zorgzame buurten

25 maart 2019, Herman Teirlinckgebouw in Brussel

Op 25 maart organiseert het agentschap Zorg en Gezondheid een  inspiratiedag rond zorgzame buurten. Buurten staan volop in de belangstelling, zowel bij beleidsmakers als bij burgers en het werkveld in de meest ruime zin van het woord. Het doel van deze dag is om stil te staan bij al deze bewegingen, bij de context, relevantie en beleidskaders, en goede praktijken van ‘zorgzame buurten’ uit te wisselen.

Deze inspiratiedag is een initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het agentschap Zorg en Gezondheid in samenwerking met het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg en tal van actoren uit het werkveld.

Namiddag: themasessies

U kiest 2 van 9 thema's die u wil volgen.

 • Buurtanalyse en buurtactieplan
 • Co-creatie
 • Zelfredzaamheid en samenredzaamheid
 • Wonen met zorg
 • Detectie en toeleiding
 • Belang van ruimtelijk ordening
 • Bottom-up
 • Inzet van technologie en digitale tools
 • Samenspel in diversiteit

Elke sessie bestaat uit een inleiding met theoretisch kader en een praktijkvoorbeeld. Elke thema heeft verschillende praktijkvoorbeelden tijdens sessie 1 en sessie 2.

Voormiddag: panelgesprek

Tijdens het panelgesprek brengen we mensen uit verschillende beleidsdomeinen en sectoren aan tafel voor een pittige discussie omtrent opportuniteiten en verwachtingen.

De samenstelling van het panel:

 • Ann Baeyens, Raadgever Woonzorg van het kabinet Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Wim Wouters, Raadgever sociaal werk, armoede en diversiteit van het kabinet Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Reinout Remmery, eerstelijnszone Dender
 • Leo Van Broeck, Vlaams Bouwmeester
 • Piet Van Schuylenbergh:  directeur afdeling OCMW’s VVSG
 • Pascal De Decker, P.PUL (Planning for people, urbanity and landscape)

 • Pascal Debruyne, postdoctoraal onderzoeker aan de UGent, voorzitter van vzw Uit De Marge, Samenlevingsopbouw Gent vzw en beleidsmedewerker integratie bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen