Inspiratie: literatuur over zorgethiek, info over studiedagen en goede praktijken

Interessante links

Wat Omschrijving
Zorgethiek nu De website Zorgethiek.nu is sinds oktober 2008 op het web te vinden. Het doel van de site is het bevorderen van aandacht voor zorgethiek door activiteiten als het bieden van achtergrondinformatie over deze ethische stroming, het belichten van actuele kwesties vanuit zorgethisch perspectief, het voor het voetlicht brengen van zorgethici uit andere landen.
Zorgethiek Deze site gaat over zorgethiek: een filosofische reflectie op het handelen van de mens als zorgend wezen.
Universiteit voor Humanistiek De wetenschappers van de leerstoel Zorgethiek (UvH) delen een visie die richting gevend is in zowel het onderwijsprogramma van de master Zorgethiek en beleid, als het daarmee verbonden onderzoek.
Film Duet Beklijvende en poëtische docufilm over de relatie tussen zoon en moeder in haar laatste levensjaar, kan gebruikt worden voor vorming en reflectie.
Trajecten van hoopverlening Een documentaire in drie delen over het belang van het maken van relatie, authentiek en kwetsbaar zijn, lange trajecten durven en mogen aanbieden, luisteren om te komen tot verbinding, ‘er zijn’, samen zoeken en uitproberen, buiten de lijntjes kleuren, het op maat van de hulpvrager werken. En nog zo veel meer. De documentaire wil inspiratie en beweging brengen in de hulpverlening en de menselijke relatie centraal stellen.