Inspectie van initiatieven van beschut wonen

Alle erkende Initiatieven van Beschut Wonen worden regelmatig geïnspecteerd door Zorginspectie. De inspecties hebben een dubbele functie: 

  • enerzijds controleert de inspecteur de erkenningsnormen

  • daarnaast zet de inspecteur het IBW aan tot zelfverbetering.

Zorginspectie maakt gebruik van eenpdf bestandReferentiekader Beschut Wonen (113 kB). Daarin staat aan welke kwaliteitsverwachtingen een IBW moet voldoen. De IBW kunnen het gebruiken om zelf, door de bril van een inspecteur, naar hun voorziening te kijken en verbeteringen aan te brengen.

Na de inspectie

  • Na de inspectie stelt Zorginspectie een voorlopig inspectieverslag op.
  • Het initiatief van beschut wonen krijgt de kans om daarop te reageren.
  • Na die opmerkingen stelt Zorginspectie een definitief inspectieverslag op.
  • Dat sturen ze naar Zorg en Gezondheid. Zorg en Gezondheid stelt op basis van het definitieve inspectieverslag een voorlopig verslag van termijnbepaling op. Daarin wordt voor een aantal vastgestelde verbeterpunten een termijn opgesteld waarbinnen het IBW de punten moet aanpakken.
  • Het initiatief van beschut wonen krijgt opnieuw de kans opmerkingen te geven op dat voorlopige verslag.
  • Zorg en Gezondheid stelt daarna het definitieve verslag van termijnbepaling op. Zorg en Gezondheid volgt dan verder op dat het IBW de verbeterpunten en de vastgestelde termijnen naleeft.