Inschrijvingsformulier studiedag 'Gezondheidsgegevens in relatie tot de leefomgeving'

De studiedag 'Gezondheidsgegevens in relatie tot de leefomgeving' vindt plaats via een online webinar op 24 november 2020.

De mogelijkheid tot inschrijven is afgesloten. De ingeschreven deelnemers ontvangen nog een mail met info op maandag 23 november.