Innovatieve arbeidsorganisatie voor woonzorgcentra?

Woonzorgcentra zijn de voorbije decennia professioneler geworden, wat een goede zaak is. Veel voorzieningen hebben een goed uitgebouwd kwaliteitsbeleid, werken met beleidsplan, houden indicatoren bij, hebben een goed HR-beleid,… De valkuil van deze professionalisering is dat de organisatie het doel op zich wordt: het afwerken van takenlijsten en uitvoeren van procedures staat ‘goede zorg’ soms in de weg. Veel zorgmedewerkers worstelen hiermee, voelen zich ‘zorgrobotten’ in plaats van zorgverleners. Ook de bewoner lijdt hieronder: de zorg is heel procedureel geworden, de individuele nood/behoefte van de bewoner komt vaker dan gewenst op de achtergrond.

In essentie werkt men via innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) aan:

 • een samenhangende en onderscheidende visie;
 • een groepering van het kernproces tot een logisch samenhangend geheel van taken;
 • een visie op leiderschap die vertrekt van gedeeld leiderschap;
 • een samenwerking op teamniveau waarbij men beschikt over een warme band met de bewoners, waar alle taken en bevoegdheden voor het verlenen van goede zorg uitgevoerd worden in één team dat samen met collega’s goede zorg verleent;
 • een goed evenwicht tussen regelmogelijkheden en taakeisen
 • systemen die het zorgproces ondersteunen.

IAO heeft de ambitie om een integrale aanpak uit te werken. Dit gebeurt ook telkens op een zeer participatieve manier.

Het uiteindelijke resultaat dat met innovatief organiseren beoogd wordt:

 • Op niveau van de bewoner:

  • de zorgrelatie staat opnieuw centraal en wordt gewaardeerd door de bewoner;
  • de bewoner heeft opnieuw een aandachtspersoon;
  • men biedt zorg op maat;
  • er is opnieuw aandacht voor het wonen en leven van de bewoner (en niet enkel het fysieke zorgaspect).
 • Op niveau van de medewerker
  • leermogelijkheden binnen het werk nemen toe;
  • werkdrukrisico’s worden verminderd;
  • emotionele belasting is door een goede samenwerking in en tussen de teams op een aanvaardbaar niveau;
  • de zorgmedewerker kan opnieuw fier zijn op het werk dat hij doet.
 • Op niveau van de organisatie
  • een betere kwaliteit van de dienstverlening;
  • teams zijn eigenaar van de werkorganisatie waardoor de kwaliteit verbetert;
  • minder verloop en absenteïsme.

Meer inspiratie?

In deze nota vind je meer info over de integrale IAO-aanpak bij woonzorgcentra

Via deze link vind je een aantal verhalen van woonzorgcentra die met IAO aan de slag gingen

Een paar voorbeelden uit de praktijk: