Infrastructuurvoorwaarden voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf vanaf 1 januari 2017

De Vlaamse Regering heeft beslist om de bestaande infrastructuurvoorwaarden en -normen voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf (ROB, RVT en VIPA) te harmoniseren en te actualiseren, om op die manier tot een eengemaakt normenkader te komen. Op 16 december 2016 werd hiertoe het besluit van de Vlaamse Regering goedgekeurd dat de bijlage XII wijzigt wat betreft de erkenningsvoorwaarden voor infrastructuur voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf.

Dit besluit is in werking getreden op 1 januari 2017.

De nieuwe infrastructuurvoorwaarden zijn van toepassing op de gebouwen van alle nog te ontwerpen woonzorgcentra, uitbreidingen of verbouwingen van woonzorgcentra of delen ervan waarvoor op 1 januari 2017 nog geen stedenbouwkundige vergunning voor de geplande bouwwerkzaamheden is aangevraagd, en verbouwingen van bestaande woonzorgcentra waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is na 1 januari 2017.

Documenten:

pdf bestandBesluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2016 tot wijziging van de infrastructuurvoorwaarden (762 kB)

pdf bestandToelichtingsnota betreffende de gewijzigde infrastructuurvoorwaarden (177 kB)

De erkenning aanvragen voor een woonzorgcentrum

Vraag een erkenning aan door het erkenningsformulier op te sturen naar zorg en gezondheid, als u voldoet aan de voorwaarden.