Infosessies over Innovatieve arbeidsorganisatie in woonzorgcentra in februari

In 2019 lanceert de Vlaamse overheid (Kabinet Minister Vandeurzen, Agentschap Zorg en Gezondheid) het project ‘Innovatieve arbeidsorganisatie in de woonzorgcentra als hefboom voor betere zorg en zinvol en werkbaar werk’. Hiervoor worden in het voorjaar van 2019 begeleidingstrajecten bij twintig woonzorgcentra opgestart. Deze woonzorgcentra worden gedurende twee jaar ondersteund in een veranderproces op vlak van ‘innovatieve arbeidsorganisatie’ (IAO).

Het project, de doelstellingen, selectiecriteria en deelnamevoorwaarden worden toegelicht tijdens provinciale infosessies in februari 2019. Geïnteresseerde woonzorgcentra kunnen zich nu inschrijven!

Wat is Innovatieve arbeidsorganisatie voor woonzorgcentra en wat levert het op?

Aanbod

Er is een aanbod voor 3 ‘niveaus’ van organisaties. De criteria rond deze niveaus worden in de infosessies verder toegelicht.

Welke woonzorgcentra? Aanbod
Verkenners: Geïnteressseerd, maar nog niet bereid om al effectief tot verandering en implementatie over te gaan Provinciale fora georganiseerd vanuit de lerende netwerken ‘Starters’.
Starters: Woonzorgcentra die effectief van start willen gaan met innovatieve arbeidsorganisatie

5 lerende netwerken met elk 4 organisaties (1 netwerk per provincie; 20 woonzorgcentra in totaal)

 • Intake (halve dag)
 • Opstart tweedaagse (residentieel)
 • 6 collectieve sessies (halve dagen)
 • 10 individuele adviesmomenten
 • Medewerkersbevraging (nul- en eindmeting)
 • Advies op vlak van leiderschap
Gevorderden: Woonzorgcentra die al ervaring hebben met innovatieve arbeidsorganisatie maar nog met specifieke vraagstukken worstelen

8-15 organisaties in lerend netwerk(en)

 • Opstartdag
 • 6 collectieve sessies

 

Provinciale infosessies: schrijf u nu in!

We organiseren in februari infosessies per provincie. Deze sessies zijn bedoeld voor zowel ‘verkenners’, ‘starters’ als ‘gevorderden’. Tijdens deze sessies geven we meer toelichting over:

 • IAO en woonzorgcentra
 • het project
 • de praktische kant van de kandidaatstelling (dossier)
 • selectiecriteria en deelnamevoorwaarden voor woonzorgcentra
 • het verdere tijdspad van het project.

Waar en wanneer?

 • Dinsdag 12 februari 2019: Oost-Vlaanderen, VAC Gent (Auditorium) Kon. Fabiolalaan, 9000 Gent
 • Dinsdag 19 februari 2019: Limburg, VAC Hasselt (Auditorium), Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt
 • Woensdag 20 februari 2019: Antwerpen, Congrescentrum De Finale, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen
 • Donderdag 21 februari 2019: West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos (Raadszaal), Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge

Ontvangst vanaf 18u30, Sessie van 19u-21u

Inschrijven

Schrijf u hier in.

Inschrijven is verplicht.

 

 

Vragen?

Voor verdere vragen of meer info stuur je een mailtje naar info@flanderssynergy.be.

Voor wie?

Alle door Vlaanderen erkende WZC (incl. Brussels Gewest), ongeacht hun juridische structuur (dus zowel openbare, private als commerciële organisaties).

Door wie?
 • Flanders Synergy coördineert, in opdracht van en in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid, het project en begeleidt de collectieve sessies.
 • De individuele begeleiding van woonzorgcentra binnen dit project wordt uitgevoerd door adviseurs (‘Senior Consultant Innovatieve Arbeidsorganisatie’), in nauwe samenwerking met Flanders Synergy.
 • Naast de ondersteuning van de verandertrajecten bij de deelnemende woonzorgcentra, voert Flanders Synergy ook flankerend onderzoek uit, rond onder meer werkbaarheid (via medewerkersbevragingen) en (team)leiderschap.
Deelnamevoorwaarden

De deelname van de (geselecteerde) woonzorgcentra binnen het projectaanbod is gratis.

Er wordt wel een duidelijk engagement gevraagd. Het gaat onder meer om:

 • Een tijdsinvestering van medewerkers binnen het projec (tijdsinvestering door aanwezigheid tijdens de begeleidingssessies, en inzet van medewerkers gedurende een vast bepaald aantal dagen gedurende het hele project).
 • Engagement van de Raad van Bestuur om het project tot een goed einde te brengen, de nodige inspanningen te leveren (mensen en middelen).
 • Het IAO-traject verloopt in samenspraak met de vertegenwoordigers van de werknemers in de sociale overlegorganen.
 • De IAO-trajecten moeten zich richten op bedienden én arbeiders (dus zowel het zorgpersoneel als ondersteunend personeel).
 • Engagement om minstens vier andere woonzorgcentra uit te nodigen op fora die tijdens het project worden georganiseerd.
 • Bereidheid om tijdens en na het project hun ervaringen te delen met het oog op verdere disseminatie.
 • Bereidheid om deel te nemen aan de medewerkersbevraging (nul- en eindmeting) in het kader van het project.

Details over de deelnamevoorwaarden, het in te dienen projectdossier en de gehanteerde selectiecriteria worden tijdens de provinciale infosessies verder toegelicht.