Infosessie ventilatie en COVID-19

Naar aanleiding van de “Aanbevelingen voor de praktische uitvoering van de bewaking van ventilatie en luchtkwaliteit in COVID-19” - opgesteld door de Taskforce Ventilatie van het COVID-19 Commissariaat - organiseerde Zorg en Gezondheid op 17 mei 2021 een online infosessie rond COVID-19 en ventilatie. 

Zorg en Gezondheid wilde met deze infosessie de vertegenwoordigers van de administraties en de sectoren in Vlaanderen die verantwoordelijk zijn voor het inschrijven van ventilatie in de sectorprotocollen en de uitbouw van een kwaliteitsvolle ondersteuning op maat van de verschillende doelgroepen binnen de sectoren sensibiliseren en informeren over ventilatie als preventiemaatregel tegen de verspreiding van COVID-19 in het algemeen en de nieuwe aanbevelingen in het bijzonder.

Zorg en Gezondheid zet zich immers al jaren, in samenwerking met departement Omgeving, de partnerorganisatie Milieugezondheidszorg en de Logo’s, in voor een gezond binnenmilieu voor bewoners en gebruikers van woningen en publiek toegankelijke gebouwen in kader van het Vlaams Binnenmilieubesluit. Haar focus ligt hierbij op gevoelige of kwetsbare groepen die langdurig verblijven in een binnenruimte. Zorg en Gezondheid wil graag haar kennis en aanpak met anderen delen. Wil je graag meer weten over de aanpak van Zorg en Gezondheid voor een gezond binnenmilieu in en buiten Coronatijd? Stuur dan een mailtje naar binnenmilieu@vlaanderen.be

De online infosessie bestond uit 10 modules van ongeveer 10 minuten. Module 1 tot en met module 5 zijn theoretische modules waarin onze experts de principes rond aerosolen, aerosoltransmissie, ventilatie, luchtzuivering en infectierisico uitleggen. Module 6 tot en met module 10 zijn meer praktische modules waarin onze experts uitleggen hoe deze principes praktisch geïmplementeerd kunnen worden om het infectierisico op COVID-19 via de lucht te beperken, inclusief een toelichting van het implementatieplan voor de kortetermijnmaatregelen voor ventilatie ifv COVID-19 opgesteld door het COVID-19 Commissariaat.

Via de links hieronder kan je de slides en video's van de presentaties herbekijken.

Programma infosessie ventilatie en COVID-19

Module 1: Waarom aandacht voor aerosolen in COVID-19 context? 

Module 2: Hoe aerosolen uit de lucht verwijderen? 

Module 3: Aerosolen in de binnenruimte 

Module 4: Waarom aandacht voor CO2? 

Module 5: Wat moet je weten over ventilatie in gebouwen? 

Module 6: Luchtzuivering en COVID-19. 

  • Spreker: Marianne Stranger, VITO. 
  • Inhoud: In deze module wordt toegelicht wanneer luchtzuivering toegepast kan worden, wat we momenteel weten over luchtzuivering in de praktijk en wat de aandachtspunten zijn bij het toepassen van luchtzuivering.
  • pdf bestandModule 6 Luchtzuivering en Covid-19.pdf (513 kB)

Module 7: Hoe CO2 meten? 

  • Spreker: Marianne Stranger, VITO. 
  • Inhoud: In deze module wordt toegelicht hoe je CO2 als indicator voor het infectierisico via de lucht in de praktijk kan gebruiken. Waar let je op bij de keuze en het gebruik van een sensor? En waar meet je bijvoorbeeld?
  • pdf bestandModule 7 Hoe CO2 meten.pdf (730 kB)

Module 8: Aandachtpunten van ventilatiesystemen

Module 9: Impact van open ramen en deuren.

Module 10: Implementatieplan.

  • Spreker: Peter Wouters, WTCB.
  • Inhoud: In deze module wordt toegelicht wat de te doorlopen stappen zijn van het implementatieplan uit de aanbevelingen van het COVID-19 commissariaat. Bij elke stap wordt vermeld in welke module je meer achtergrondinfo kan vinden. 
  • pdf bestandmodule 10 implementatieplan.pdf (958 kB)