2de informatiedag 'Welkom in Vlaanderen' - 4 april 2019

Op 1 januari 2019 neemt Zorg en Gezondheid de taken over van het RIZIV en de FOD Volksgezondheid voor de revalidatieziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven van beschut wonen, de revalidatievoorzieningen en de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging.

Tijdens informatiedag van 3 december 2018 gingen we dieper in op alles wat wel en niet verandert voor deze voorzieningen op 1 januari.

Programma

Het programma is momenteel nog in opbouw en volgt later op deze pagina.