Studiedag Zorg en Gezondheid- 24 april en 8 mei 2019

Sinds 1 januari 2019 heeft Zorg en Gezondheid de taken overgenomen van het RIZIV en de FOD Volksgezondheid voor de revalidatieziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven van beschut wonen, de revalidatievoorzieningen en de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging.

Tijdens informatiedag van 3 december 2018 gingen we dieper in op alles wat wel en niet verandert voor deze voorzieningen op 1 januari.

Programma studiedag 24 april en 8 mei 2019

Zorg en Gezondheid organiseert een volgende studiedag op woensdag 24 april en op woensdag 8 mei 2019 .

Beide dagen bieden hetzelfde programma aan.

Programma studiedag Zorg en Gezondheid

24 april en 8 mei 2019

Ellipsgebouw Brussel

Wanneer?

Wat?

Omschrijving

Waar?

10u00 - 11u00

Onthaal met koffie

 

Polyvalente zaal 

11u00 - 11u15

Verwelkoming door

minister Vandeurzen

De start is genomen… Welke richting gaan we uit?

 

Auditorium

11u15 - 11u25

6de staatshervorming

Dirk Dewolf/Tom De Boeck

6de staatshervorming in vogelvlucht 

Auditorium

11u25-12u25

Vlaamse Sociale Bescherming

Sandra Derieuw

VSB de toekomst

Auditorium

12u25-13u25

Lunch

 

Polyvalente zaal 

13u25-14u25

Revalidatie

Viviane Van Elshocht

Vlaamse revalidatie

Auditorium

14u25-14u45

Zorgkassen

Sofie De Mars 

Uniek loket

Auditorium

14u45-15u00

Koffiepauze

 

Polyvalente zaal

15u00-15u30

Decreet Geestelijke Gezondheid

Kathleen Cuypers (swvg)

Beleidsvisie geestelijke gezondheid in Vlaanderen

 

Auditorium

15u30-16u00

Decreet Geestelijke Gezondheid

Bert Plessers

Beleidsvisie geestelijke gezondheid in Vlaanderen

 

Auditorium

 

Studiedag 24 april - Inschrijving afgesloten

Voor de studiedag van 24 april kan u niet meer inschrijven. U kan zich nog wel inschrijven voor die van 8 mei.