Informatie over vzw Smals

Leden

Zorg en Gezondheid werkt voor Vesta samen met vzw Smals. Vzw Smals ondersteunt en begeleidt de sociale sector en een aantal overheidsdiensten bij hun informatiebeheer. De geboden ICT-dienstverlening gaat van het ontwikkelen van software en het installeren van de nodige hardware tot het ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel. Haar leden zijn hoofdzakelijk:

  • de openbare instellingen van sociale zekerheid;
  • de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
  • de federale overheidsdiensten die belast zijn met de toepassing van de sociale zekerheid; 
  • de vereniging Egov (een vereniging zonder winstoogmerk, met als leden de federale overheidsdiensten en een aantal federale parastatalen die actief zijn buiten de sociale zekerheid).

Zorg en Gezondheid is in april 2007 lid geworden van vzw Smals. Vzw Smals is een permanente belangengemeenschap die de leden hebben opgericht voor de ondersteuning van de uitbouw van e-government. Door de borging van kennis en ervaring en door de schaaleffecten wordt aldus aanzienlijk bespaard op ontwikkelings-, beheers- en exploitatiekosten van de informatiesystemen.

Facturatie

Vzw Smals levert alleen diensten aan zijn leden, en het factureert die diensten aan kostprijs. Vzw Smals is met andere woorden een kostendelende vereniging. Het principe van een kostendelende vereniging is dat men als lid slechts betaalt voor de kosten in de mate dat men een beroep doet op de diensten van die vereniging. Dat houdt meteen ook in dat men niets hoeft te betalen als men geen gebruik maakt van die diensten. Er is geen enkel lidgeld verschuldigd aan vzw Smals. De leden van vzw Smals zijn zelfs niet verplicht om beroep te doen op de diensten van die vzw.

Dienstverlening

Vzw Smals kiest ervoor om een langetermijnrelatie aan te gaan met zijn leden en hen een volledige service aan te bieden. Wanneer een lid een toepassing laat ontwikkelen bij vzw Smals, dan zorgt de vzw desgewenst ook voor het latere onderhoud en de evolutie in die toepassing. Vzw Smals biedt een continue dienstverlening. Leden kunnen ervoor kiezen om een door vzw Smals ontwikkelde toepassing te laten werken op de infrastructuur in de datacenters van de vzw.

Meer info

Meer informatie is te vinden op de website van vzw Smals.