Infomoment over financiering ouderenzorg

  • 20 december 2017

-- Deze twee infomomenten zijn intussen volzet. U kan zich wel nog inschrijven op de wachtlijst --

Op 23 januari 2018 en 25 januari 2018 organiseert Zorg en Gezondheid een informatiemoment over de toekomstige financiering van de ouderenzorg.

Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd voor de financiering van de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf en de dagverzorgingscentra met een bijkomende erkenning. Tot 31 december 2018 voert het RIZIV in het kader van het protocolakkoord deze financiering nog verder uit. Vanaf 1 januari 2019 zal de financiering van de ouderenvoorzieningen binnen de context van de Vlaamse sociale bescherming verlopen.

De huidige financieringswijze van de ouderenzorg blijft behouden, mits enkele vereenvoudigingen en een digitalisering van het opname- en facturatieproces tussen de ouderenvoorzieningen en de zorgkassen. Om dit optimaal te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat er een beroep kan worden gedaan op performante IT-applicaties.

Om deze ambitieuze doelstelling te realiseren werd het project eWZCfin opgestart. Binnen dit project eWZCfin wordt er enerzijds een volledig nieuwe “Zorgkassentoepassing” ontwikkelt, die zal instaan voor de digitalisering van het opname- en facturatieproces. Anderzijds realiseren we, samen met het RIZIV en de andere gemeenschappen, een overname van de huidige webtoepassing.

Naast de ontwikkeling van deze IT-applicaties wordt er ook gewerkt aan een wetgevend kader, machtigingsaanvragen en change management.

>> Schrijf u in voor een van deze infomomenten