Influenza, aviaire of een nieuw subtype

Aviaire influenza

Aviaire influenza virussen kunnen uitzonderlijk, ernstige respiratoire infecties veroorzaken bij de mens. De ziekte wordt overgedragen via aerosol tijdens contact met besmette vogels. Tot nu toe zijn er in België geen humane gevallen gesignaleerd van aviaire influenza. Het meest voorkomende type is A/H5N1. Sinds 2013 zijn er ook sporadische gevallen van A/H7N9 opgedoken, met vergelijkbaar klinisch beeld als het klassieke A/H5N1. Ook dit subtype wordt slechts zelden van mens tot mens overgedragen. In tegenstelling tot A/H5N1 is A/H7N9 laag-pathogeen bij gevogelte en worden outbreaks bij gevogelte minder snel opgemerkt dan A/H5N1.

 • Verwekker: Aviair influenza virus (bijvoorbeeld influenza A/H5N1 of A/H7N9)
 • Incubatieperiode: 3 tot 5 dagen met een maximum van 7 dagen
 • Waarom melden: Uitvoeren van bron- en contactonderzoek. Ook de internationale context speelt bij deze ziekte een rol.

pdf bestandRichtlijn aviaire influenza (versie 2016) (191 kB)

pdf bestandInfluenza- Korte Richtlijnen (343 kB)

Criteria

Klinische criteria

Eén van de volgende:

 • koorts (hoger dan 38°C) EN tekenen van acute respiratoire infectie
 • overlijden als gevolg van een onverklaarde acute respiratoire infectie

Epidemiologische criteria

Minstens één van de volgende:

 • nauw contact (dichter dan 1 m) met waarschijnlijk of bevestigd geval (binnen 14d voor start klachten)
 • nauw contact (dichter dan 1 m) met dieren (behalve vogels) met bevestigde A/H5N1 (vb. kat of varken)
 • verblijf in een gebied waar aviaire influenza momenteel wordt vermoed of is bevestigd EN minstens één van de volgende:
  • nauw contact (dichter dan 1 m) met ziek of dood gevogelte (pluimvee of wilde vogels),
  • bezoek aan een boerderij waar ziek of dood pluimvee is gemeld in de vorige  maand
 • laboratorium blootstelling waar er een potentiële blootstelling is aan aviaire influenza

Criteria voor laboratoriumconfirmatie

Waarschijnlijk labocriterium

 • preliminaire laboratoriumresultaten die aviaire influenza suggereren (influenza A H5 of H7), maar zonder confirmatie (H5N1 of H7N9)

Laboratoriumconfirmatie

 • positieve real-time RT-PCR voor influenza A/H5N1 of H7N9

OF (indien geen mogelijkheid tot PCR)

 • viervoudige titerstijging van specifieke antilichamen

OF

 • isolatie van het A/H5N1 of H7N9 virus uit een klinisch staal

Gevalsdefinitie

Mogelijk

patiënt met klinische EN epidemiologische criteria

Waarschijnlijk

patiënt met klinische criteria EN epidemiologische criteria EN waarschijnlijk labocriterium

Bevestigd

patiënt met klinische criteria EN laboratoriumconfirmatie

Nieuwe subtype van een influenzavirus

Nieuwe influenzavirussen hebben in principe een pandemisch potentieel met mogelijks een belangrijke morbiditeit en sterfte in de bevolking.

 • Verwekker: Nieuw (voorheen onbekend) influenzavirus
 • Incubatieperiode: 2 dagen met een spreiding van 1 tot 4 dagen
 • Waarom melden: In de eerste fase van een dergelijke epidemie is een vroegtijdige detectie, isolatie van gevallen en contact tracing in de omgeving noodzakelijk. In een tweede fase wordt dan gevaccineerd tegen de specifieke stam.

Criteria

Klinische criteria

Eén van de volgende:

 • tekenen van acute respiratoire infectie EN pneumonie of ARDS, gebaseerd op kliniek of radiologie
 • overlijden als gevolg van een onverklaarde acute respiratoire infectie

Epidemiologische criteria

Minstens één van de volgende:

 • nauw contact (dichter dan 1 m) met waarschijnlijk of bevestigd geval (binnen 14d voor start klachten)
 • verblijf in een gebied waar nieuw subtype influenza momenteel wordt vermoed of is bevestigd

Criteria voor laboratoriumconfirmatie

Waarschijnlijk labocriterium

 • preliminaire laboratoriumresultaten die influenza met nieuw subtype suggereren, maar zonder confirmatie

Laboratoriumconfirmatie

 • positieve PCR voor influenza nieuw subtype

OF

 • viervoudige titerstijging van specifieke antilichamen

Gevalsdefinitie

Mogelijk

patiënt met klinische EN epidemiologische criteria

Waarschijnlijk

patiënt met klinische criteria EN waarschijnlijk labocriterium

Bevestigd

patiënt met klinische criteria EN laboratoriumconfirmatie