Indicatoren VIP2-GGZ per domein

Domein Kwaliteitsindicator sector

Aanvaardbaarheid (Acceptability)

De gebruiker en zijn context partners zijn binnen het zorgteam; de gebruiker en zijn context maken deel uit van het zorgteam,; de zorg wordt maximaal afgestemd op de behoeften van de gebruiker en zijn context

  • Vlaamse patiënten peiling GGZ

alle sectoren

Veiligheid (Safety)

De risico’s van de aangeboden zorg voor de gebruiker, zijn context en de zorgverlener worden maximaal gecontroleerd en beheerst; ongewenste gebeurtenissen worden gemeld, geanalyseerd en gedeeld zodat ze in de toekomst kunnen worden vermeden

  • De implementatie van een suïcidepreventiebeleid

  • Volledigheid van het geneesmiddelenvoorschrift

alle sectoren


PZ, PAAZ, PVT

Toegankelijkheid (Accessibility)

Alle burgers vinden snel de gepaste zorg binnen het zorgsysteem; de gebruiker en zijn context krijgen naadloze en betrouwbare zorg; dit alles binnen een aanvaardbare tijd, inspanning, afstand en prijs

 

 

 

 

Effectiviteit (Effectiveness) 

De zorgverleners bieden zorg aan waarbij zij optimaal samenwerken als één team, en waarin de zorgverlening op regelmatige basis geëvalueerd wordt zodat de gebruiker en zijn context steeds de best mogelijke zorg krijgt

   

Geschiktheid (Appropriate)

De gebruiker en zijn context krijgen de zorg die zij nodig hebben en die bij hun voorkeuren past, de gebruiker en zijn context hebben de zorg nodig die zij krijgen. Deze zorg is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten, praktijkkennis en ervaringsdeskundigheid, en is gericht op het best mogelijke resultaat

  • De inschakeling van ervaringsdeskundigen

 

 

wordt niet gemeten in 2019

 

Efficiëntie (Efficiency)

De zorg voor de gebruiker en zijn context wordt verleend met optimale inzet van middelen; zorgverleners zorgen voor een minimum aan transities, optimale coördinatie en integratie van de zorg en vermijden redundantie

   

Meer info

Raadpleeg meer informatie over dit framework.

 

Indicatorenfiches

Hier vindt u een overzicht van de actuele fiches van de indicatoren per domein, werkinstrumenten en handleidingen. Elke fiche bevat een versienummer en een publicatiedatum. Sommige indicatoren zijn nog onvoldoende ontwikkeld en hun fiche is daarom nog niet vrijgegeven door de ontwikkelingsgroep.

Opgelet: Als u Office-bestanden downloadt, dan kan het zijn dat deze niet correct openen. Gelieve steeds te kiezen voor "opslaan als" in uw browser en het bestand eerst lokaal op te slaan alvorens het te proberen openen. Mocht de extensie van het bestand .zip zijn in plaats van een normale Office-extensie (.docx, .xlsx, .xlsm, ...) gelieve dit dan aan te passen om het bestand correct te kunnen openen.

Vlaamse patiëntenpeiling GGZ

Patiëntgerichtheid is een belangrijk element van kwalitatieve zorg. Het Vlaams Patiëntenplatform ontwikkelde, in nauwe samenwerking met professionals en patiënten een patiëntenbevraging die hiernaar peilt bij gebruikers van GGZ. Neem contact op met ariane.ghekiere@zorg-en-gezondheid.be indien uw voorziening wenst deel te nemen.

Meer info kunt u vinden in de pdf bestandindicatorfiche Vlaamse Patiënten Peiling GGZ (595 kB)

 

pdf bestand meetperiode 2018 VPP GGZ (265 kB)

pdf bestandRichtlijnen bij afname VPP door medewerker GGZ-voorziening (425 kB)

 

pilootmeting VPPpeiling pediatrie

pdf bestandIndicatorfiche VPP pediatrie - ouders (703 kB)

docx bestandCodeboek Vlaamse Patiënten Peiling Pediatrie ouders (2.07 MB)

docx bestandInformatiebrief VPP Pediatrie (82 kB)

pdf bestandVPPeiling pediatrie ouders pilootversie (295 kB)

docx bestand2018.10.11 brief pilootmeting VPPeiling pediatrie (1.99 MB)

Meer info

Voor meer informatie over elk van de domeinen of de gedefinieerde indicatoren neemt u best contact op met de voorzitter of coördinator van de betreffende ontwikkelingsgroep.