Indicatoren VIP2-AZ per domein

Hier vindt u een overzicht van de actuele fiches van de indicatoren per domein, werkinstrumenten en handleidingen. Elke fiche bevat een versienummer en een publicatiedatum. Sommige indicatoren zijn nog onvoldoende ontwikkeld en hun fiche is daarom nog niet vrijgegeven door de ontwikkelingsgroep. Dit zijn de domeinen:

U vindt telkens de status van de individuele indicator:

In ontwikkeling: De ontwikkelingsgroep is de indicatorfiche nog aan het ontwikkelen. Voor meer informatie kan men best contact opnemen met de voorzitter of coördinator van de betreffende ontwikkelingsgroep.

Verwerking: De indicatorfiche is beschikbaar. Men is bezig met de verwerking van de data.

Validatie: De ziekenhuizen hebben de data ontvangen.

Publicatie: De resultaten zijn beschikbaar op www.zorgkwaliteit.be. Dit zijn de xlsx bestandDeelnemende ziekenhuizen VIP²-AZ (22 kB)

On-hold: Voor deze indicatoren worden op dit ogenblik geen verdere acties ondernomen. Verdere toelichting is terug te vinden bij het specifieke domein.

 

Moeder en Kind

 

Orthopedie

Indicatoren

Status

pdf bestandFiche Verblijfsduur (181 kB)

Validatie

pdf bestandFiche Tijdigheid van zorg (532 kB)

Validatie

Revisie

In ontwikkeling

 

Cardiologie

 

Oncologie - borstkanker

 

Oncologie - prostaatkanker

In ontwikkeling

 

Oncologie - rectumkanker

 

Ziekenhuisbreed domein

 

Patiëntenervaringen

 

Beroertezorg - acute zorg

Beroertezorg - revalidatie

In ontwikkeling