Impetigo Kempen

In de zomer van 2018 was er in de Antwerpse Kempen een toename van impetigo-gevallen met een virulente stam van Staphylococcus aureus resistent aan fusidinezuur.  
De huisartsen, pediaters, dermatologen, apothekers, Kind en Gezin en de CLB's ontvingen een brief met aanbevelingen voor de aanpak. Op basis van de evolutie van de meldingen uit de regio concluderen wij dat de in de zomer gegeven lokale en tijdelijke adviezen kunnen teruggeschroefd worden.

Epi-curve impetigo Kempen

Vanaf heden adviseren wij opnieuw de gewone algemene aanbevelingen die in Vlaanderen bij impetigo gelden op te volgen. Deze zijn terug te vinden in de Folia Pharmacotherapeutica van november 2018.

Wanneer hygiënische maatregelen en lokale behandeling met fusidinezuur falen, blijft waakzaamheid voor fusidinezuur-resistentie geboden. Een wisser kan dan uitsluitsel geven.

Systemische behandeling met antibiotica kan overwogen worden bij uitgebreide laesies, bij falen van lokale behandeling, adenopathie of algemene symptomen zoals koorts. Dan is flucloxacilline gedurende 7 dagen 1ste keuze.

Wij vragen artsen niet meer om gevallen van impetigo met fusidinezuur R S aureus te melden. Wij vragen wel nog de gegevens van de laboratoria om de evolutie verder op te volgen.