Hulpverlening na aanslagen in Brussel

  • 25 maart 2016

De ontzettende gebeurtenissen in Brussel van 22 maart 2016 hebben hun impact op de hele samenleving. Vanuit de Vlaamse Overheid hebben we verschillende vormen van hulpverlening en ondersteuning beschikbaar, die we versterkt inzetten.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen: “In eerste instantie wil ik mijn medeleven uitdrukken met de slachtoffers van de aanslagen en hun familie en vrienden. We vertrouwen nu op de competenties van de ervaren hulpverleners op wie nu een extra appel gedaan wordt.”

Tele-Onthaal

Mensen met vragen over de gebeurtenissen kunnen terecht op het informatienummer 1771 van het federale crisiscentrum.

Tele-Onthaal (106) biedt aan iedereen die nood heeft aan een gesprek een luisterend oor. Je kan ook chatten via tele-onthaal.be.

CAW

Slachtoffers of hun familie kunnen terecht bij 078 150 300 van de dienst slachtofferhulp, georganiseerd door de centra voor algemeen welzijnswerk (CAW). CAW-medewerkers maken de inschatting of de slachtoffers nood hebben aan meer gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en kunnen daarvoor onder andere een beroep doen op de centra geestelijke gezondheidszorg.

Het steunpunt algemeen welzijnswerk stemt af met het Rode Kruis dat de eerste hulpverlening opneemt. Ook wordt afgestemd met Victim Support Europe  dat voor buitenlandse slachtoffers een liaisonfunctie met slachtofferhulp opneemt in andere landen.

Kind en Gezin

Kind en Gezin communiceert via www.kindengezin.be. Je vindt er ook informatie over hoe je oorlogsgeweld en terreur aan je kind kan uitleggen.

Interessante website