Huisartsenzones wijzigen

De  huisartsenzone is een aaneengesloten geografisch gebied van een of meer gemeenten, of van een deel van een gemeente in de grote agglomeraties van Antwerpen en Gent, dat tot het werkgebied van een huisartsenkring behoort. 

Deelgemeenten kunnen, uitgezonderd in de Antwerpen en Gent, geen deel uitmaken van de huisartsenkring.

Een lijst van de huisartsenzones met hun respectievelijke huisartsenkringen en gemeenten kan u terugvinden in het ministerieel besluit over huisartsenzones of via xlsx bestandHuisartsenrking per gemeente (2019).xlsx (30 kB).

In de excellijst staan de contactgegevens van elke huisartsenkring per gemeente.

Huisartsenzone wijzigen

Huisartsenkringen kunnen in onderling overleg voorstellen om de huisartsenzone te wijzigen door een of meer gemeenten, of een of meer delen van een gemeente in de grote agglomeraties van Antwerpen en Gent, toe te wijzen aan een andere huisartsenkring.

In dat geval moeten die aanvragen uiterlijk op 31 juli bezorgd worden aan Zorg en Gezondheid. De Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, beslist over de aanvragen. Na goedkeuring gaan de wijzigingen of aanpassingen in op 1 januari van het jaar dat volgt op de aanvraag.

Om een geldige aanvraag in te dienen mailt u voor 31 juli het verslag van de algemene vergadering van de betrokken huisartsenkringen naar thomas.boeckx@vlaanderen.be

In deze verslagen wordt formeel bevestigd dat beide huisartsenkringen akkoord gaan met de wijziging van huisartsenzone.

De huisartsenzones en de eerstelijnszones

De intentie bestaat bij het agentschap Zorg en Gezondheid om - op termijn - huisartsenkringen financieel te stimuleren om zich te aligneren met de eerstelijnszone.  Dit argument kan in overweging genomen worden bij toekomstige fusieplannen.