Hoe een zorgbudget het verschil maakt - campagne over de Vlaamse sociale bescherming

  • 18 februari 2019

Ongeveer 4,5 miljoen mensen in Vlaanderen betalen elk jaar een zorgpremie van 52 of 26 euro voor de Vlaamse sociale bescherming. De Vlaamse sociale bescherming gebruikt die zorgpremies om zorgbehoevende mensen in Vlaanderen elke maand met een zorgbudget te versterken. Sinds dit jaar biedt de Vlaamse sociale bescherming ook een tegemoetkoming wanneer iemand een mobiliteitshulpmiddel zoals een rolstoel moet kopen of huren. De Vlaamse overheid en Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen lanceert vandaag een informatiecampagne die uitlegt hoe die solidariteit de levenskwaliteit verbetert voor meer dan 300.000 zorgbehoevende mensen in Vlaanderen. Een viertal getuigen vertellen in korte videospotjes hoe het zorgbudget voor hen een verschil maakt.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De Vlaamse sociale bescherming draait rond solidariteit. Die solidariteit tonen we met deze campagne. Met je zorgpremie verbeter je de levenskwaliteit voor vele duizenden zorgbehoevende mensen. Je betaalt het ook voor jezelf, want zo maak je deel uit van de Vlaamse sociale bescherming en kan je zelf ook een beroep doen op de voordelen wanneer je ze nodig hebt. Met onze Vlaamse sociale bescherming bouwen we zo een extra laag bovenop de federale sociale zekerheid voor iedereen in Vlaanderen. Dit jaar is de Vlaamse sociale bescherming uitgebreid met mobiliteitshulpmiddelen en is ook de financiering van de ouderenzorg een onderdeel van dit systeem geworden.”

De campagne

De campagne over de Vlaamse sociale bescherming loopt van 18 februari tot 10 maart. Dat is de periode waarin de meeste mensen een brief van hun zorgkas krijgen met de vraag om hun zorgpremie te betalen.

Joris Moonens, woordvoerder van het agentschap Zorg en Gezondheid: “Je betaalt elk jaar je zorgpremie aan een zorgkas. Dit jaar zal bij je brief opnieuw een folder van de campagne zitten die duidelijk uitlegt waarom je betaalt: om te zorgen voor elkaar. Een korte TV-spot in diezelfde periode zal dat ook tonen. En op Facebook lopen een paar filmpjes waarin mensen vertellen wat zij doen met hun zorgbudget en hoe dat voor hen een verschil maakt.”

De zorgkassen van de ziekenfondsen zullen de campagne via hun eigen kanalen versterken. Voor alle vragen kunnen mensen bij hen terecht. Er zijn ook informatieve folders beschikbaar over de verschillende onderdelen van de Vlaamse sociale bescherming.

De Vlaamse sociale bescherming

De Vlaamse sociale bescherming bestaat uit verschillende onderdelen.

De zorgbudgetten zijn een maandelijkse tegemoetkoming voor mensen die veel zorg nodig hebben, bijvoorbeeld voor ernstige gezondheidsproblemen of een handicap. Zo kunnen zorgbehoevenden extra zorguitgaven opvangen, zoals vervoerskosten, verzorgingsmateriaal of een bijdrage in het woonzorgcentrum.

Meer dan 260.000 mensen krijgen elke maand het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden van 130 euro (vroeger de zorgverzekering). Ruim 100.000 ouderen krijgen het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood dat afhankelijk is van het inkomen en de zorgzwaarte (vroeger de tegemoetkoming hulp aan bejaarden). En nog eens 15.000 mensen ontvangen het zorgbudget voor personen met een handicap of basisondersteuningsbudget van 300 euro. In mei van dit jaar wordt die groep uitgebreid met 724 volwassenen. De zorgbudgetten kunnen ook met elkaar gecombineerd worden. Eén persoon kan dus meerdere budgetten krijgen. Liliane bijvoorbeeld, een van de getuigen uit de campagne, ontvangt elke maand 130 euro als zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden en 85 euro als zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.

Nieuw dit jaar in de Vlaamse sociale bescherming zijn de mobiliteitshulpmiddelen. Wie door chronische ziekte, ouderdom of een beperking een hulpmiddel nodig heeft om zich te verplaatsen, kan via de Vlaamse sociale bescherming een ‘mobiliteitshulpmiddel’ kopen of huren. Een rolstoel, elektrische scooter, duwwandelwagen, driewielfiets ... Vroeger waren die tussenkosten voor het grootste deel een onderdeel van de federale sociale zekerheid, aangevuld met tegemoetkomingen bij het VAPH (Vlaams agentschap voor personen met een handicap). Sinds 1 januari betaalt de Vlaamse sociale bescherming, via de zorgkassen, voor de aankoop van zo’n hulpmiddel bij een erkende verstrekker. Er zijn ook meer all-in huurmogelijkheden en meer flexibiliteit bij snel degeneratieve aandoeningen.

Sinds dit jaar gebeurt ook de financiering van de residentiële ouderenzorg binnen de Vlaamse sociale bescherming. Op dit moment gebeurt die financiering nog grotendeels op dezelfde manier als vroeger, maar worden de zorgvoorzieningen wel aangezet om hun facturatie te digitaliseren. Dat is een eerste stap om in een latere fase een andere, meer persoonsvolgende financiering met zorgtickets door te voeren in de ouderenzorg.

Meer info