Het stageplan wijzigen van een ziekenhuisapotheker

Wanneer indienen?

  • Bij elke wijziging aan een ingediend stageplan
  • Ook elke onderbreking van het stageplan moet u indienen
  • Tijdens de opleiding moet een externe stage in een erkende of niet erkende stagedienst in binnen- of buitenland worden gevolgd.  Deze stage kan bij het indienen van het stageplan worden genoteerd, of via een gewijzigd stageplan, minstens 2 maanden voor de start van de externe stage. Hier vindt u een voorbeeld van een correct ingevuld (gewijzigd) stageplan met vermelding van de externe stage. Er moet ook steeds een samenwerkingsovereenkomst worden opgestuurd. Dit kan samen met het (gewijzigd) stageplan, of ten laatste samen met het stageschrift van het jaar waarin deze externe stage werd gelopen. Hier vindt u een samenwerkingsovereenkomst die u kan gebruiken of die als hulpmiddel kan dienen in het Nederlands en in het Engels.

Wat indienen?

Vul uw wijziging stageplan van ziekenhuisapotheker in op dit formulier.

Hoe indienen?

Het e-loket is voor ziekenhuisapothekers niet meer beschikbaar.

Dien uw aanvraag in via de post:

Zorg en Gezondheid
Afdeling Informatie en Zorgberoepen
Koning Albert II-laan 35 bus 38
1030 Brussel

De behandeling van uw aanvraag is hetzelfde als bij de eerste indiening van uw stageplan.

Hulp nodig?

Bel 1700, het nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur of stuur een e-mail.