Het stageplan wijzigen van een huisarts

Wanneer indienen?

Wat indienen?

Dien het formulier voor wijziging van een stageplan voor de opleiding tot huisarts in.

Hoe indienen?

Het e-loket is voor geneesheer-specialisten en huisartsen niet meer beschikbaar.

Dien uw aanvraag in via de post:

Zorg en Gezondheid
Afdeling Informatie en Zorgberoepen
Koning Albert II-laan 35 bus 38
1030 Brussel

De behandeling van uw dossier is hetzelfde als bij de eerste indiening van uw stageplan.