Het stageplan wijzigen van een arts-specialist

Wanneer indienen?

Wat indienen?

Vul uw stageplan opnieuw in met dit formulier. Extra bewijsstukken zijn niet meer nodig.

De kandidaat, de stagemeester en de coördinerend stagemeester moeten het aangepaste stageplan voor akkoord ondertekenen.  

Hoe indienen?

Het e-loket is voor arts-specialisten en huisartsen niet meer beschikbaar.

Dien uw aanvraag in via de post:

Zorg en Gezondheid
Afdeling Informatie en Zorgberoepen
Koning Albert II-laan 35 bus 38
1030 Brussel

De behandeling van uw aanvraag is hetzelfde als bij de eerste indiening van uw stageplan.