Het project zoet zwanger bestaat 10 jaar

  • 28 oktober 2019

Naar aanleiding van het het 10-jarig bestaan van het project Zoet Zwanger organiseerde de Diabetes Liga op zaterdag 26 oktober een symposium voor alle professionelen die betrokken zijn bij de behandeling en opvolging van vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben (gehad). Het volledig uitverkochte symposium besteedde ruim aandacht aan alle verschillende aspecten van screening en diagnosestelling, tot follow-up tijdens en na de bevalling. De resultaten van 10 jaar Zoet Zwanger werden toegelicht en de nieuwe Vlaamse consensus rond screening naar zwangerschapsdiabetes.

Resultaten 10 jaar project Zoet Zwanger

Vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben gehad, lopen een groot risico om in de eerste 10 jaar na de bevalling diabetes type 2 te ontwikkelen (30-50%). Die vrouwen zouden dan ook best blijvend opgevolgd moeten worden. In de praktijk verdwijnen veel van die vrouwen onder de radar en worden kansen voor preventie gemist. Daarom startte de diabetes Liga in 2009 het project Zoet Zwanger. Het doel was:

  • alle betrokken zorgprofessionals te sensibiliseren met betrekking tot het verhoogde risico op type 2 diabetes, en
  • de preventieve opvolging bij de huisarts te bevorderen via een vrijwillige registratie en opvolging.

De cijfers

in 2019 hebben zich al 11.609 vrouwen geregistreerd. Ze worden er door de Diabates Liga jaarlijks aan herinnerd langs te gaan bij de huisarts voor een nuchtere bloedafname ter controle van de bloedsuikerwaarden. 

Uit de resultaten blijkt verder dat 67% van de respondenten 1 jaar na de bevalling zich laat screenen bij de huisarts. Van alle vrouwen die al minstens 6 jaar in opvolging zijn, heeft 60% zich minstens 2 keer laten screenen de voorbije 6 jaar. 

Ontdek meer resultaten in het persbericht.