Het kwaliteitshandboek opstellen voor een dienst voor oppashulp

Alle diensten voor oppashulp moeten over een kwaliteitshandboek beschikken. Dat handboek moet minimaal de volgende elementen bevatten:

  • een inleiding;
  • een weergave van het kwaliteitsbeleid dat de dienst voor oppashulp voert;
  • een weergave van het kwaliteitssysteem;
  • een beschrijving van de zelfevaluatie die de dienst voor oppashulp uitvoert.

Dat handboek hoeft u niet te bezorgen aan Zorg en Gezondheid. Zorg en Gezondheid kan het handboek wel altijd opvragen.

Bij een inspectie kan het kwaliteitshandboek doorgenomen worden. De inspecteur gaat dan na of het kwaliteitsbeleid van de dienst in de praktijk overeenstemt met het kwaliteitshandboek.

Nieuwe diensten voor oppashulp moeten binnen een termijn van maximaal 1 jaar vanaf de datum van de erkenningsbeslissing over een kwaliteitshandboek beschikken.

Contact over thuiszorg