Het e-loket

Het e-loket is het elektronische loket van Zorg en Gezondheid. Er is een apart e-loket voor de erkenning van gezondheidszorgberoepen, en een e-loket voor zorgvoorzieningen.

Inloggen doet u met de elektronische identiteitskaart.
 

E-loket voor
zorgvoorzieningen

 • Ondernemingen mobiliteitshulpmiddelen
 • Woonzorgcentra
 • Centra voor kortverblijf
 • Dagverzorgingscentra
 • Assistentiewoningen
 • Diensten voor gezinszorg
  en aanvullende thuiszorg
 • Diensten voor logistieke hulp
 • Revalidatieovereenkomsten
 • PVT en IBW

>>> Naar e-loket zorgvoorzieningen

 

E-loket voor
zorgberoepen

 • Artsen
 • Huisartsen
 • Kinesitherapeuten
 • Paramedici
 • Tandartsen
 • Ziekenhuisapothekers
 • Zorgkundigen en verpleegkundigen

 

>>> Naar e-loket zorgberoepen