Het e-loket

E-loket voor
zorgvoorzieningen

 • Woonzorgcentra
 • Centra voor kortverblijf
 • Dagverzorgingscentra
 • Assistentiewoningen
 • Diensten voor gezinszorg
  en aanvullende thuiszorg
 • Diensten voor logistieke hulp

>>> Naar e-loket zorgvoorzieningen

 

E-loket voor
zorgberoepen

 • Kinesitherapeuten
 • Paramedici
 • Zorgkundigen en verpleegkundigen

NIET voor artsen, tandartsen 
en ziekenhuisapothekers (per post).

>>> Naar e-loket zorgberoepen