Het blijft warm: waarschuwingsfase warmteactieplan nog steeds van kracht

  • 31 juli 2018

Zorg en Gezondheid startte op 20 juli de waarschuwingsfase van het Vlaams warmteactieplan. De komende dagen wordt opnieuw heel warm weer voorspeld, met mogelijke ozonpieken. Daarom herhaalt Zorg en Gezondheid vandaag zijn waarschuwing voor de warmte. Intermediairs die werken naar kwetsbare groepen, zoals gemeentes, thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, huisartsen, kinderopvang en jeugdverenigingen krijgen opnieuw een herinnering en tips om maatregelen te nemen tegen de warmte. Daarnaast luidt voor iedereen het advies: draag zorg voor anderen, drink voldoende, hou jezelf en je huis koel.

 

Joris Moonens, woordvoerder Zorg en Gezondheid: “We herhalen vandaag onze waarschuwingen. Ons algemene advies luidt: drink voldoende, hou jezelf en je huis koel. Maar we vragen ook uitdrukkelijk om zorg te blijven dragen voor anderen. Hou kinderen in de gaten, ga langs bij oudere mensen of mensen die er alleen voor staan. Ook organisaties die met kwetsbare groepen werken, zoals ouderen, kinderen en zieke mensen, moeten aandacht blijven hebben voor de warmte en hun interne warmteactieplan blijven uitvoeren.”

 

Zorg en Gezondheid volgt de weersvoorspellingen op de voet en zal de waarschuwingsfase weer afgelasten als het kwik in Ukkel onder 25°C duikt.

Tips en adviezen: warmedagen.be - kwaliteitzwemwater.be – irceline.be

 De website www.warmedagen.be bundelt tips en aanbevelingen om jezelf en anderen te beschermen tegen warmte.

 

Velen zoeken verkoeling door te gaan zwemmen. Zorg en Gezondheid vraagt aandacht om dat enkel te doen in de officiële zwemvijvers en kustzones. Joris Moonens, woordvoerder Zorg en Gezondheid: “In de vergunde zwem- en recreatievijvers en de zwemzones aan de kust volgen we de waterkwaliteit systematisch op. We gaan na of er geen ziekteverwekkende micro-organismen in het water aanwezig zijn. Bovendien staan die zwemzones onder toezicht van redders” Meer info vindt u op de website www.kwaliteitzwemwater.be

 

Regelmatig werden bij deze hoge temperaturen de gezondheidskundige drempels voor ozon overschreden. De Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat vanaf een 8-uur gemiddelde van 100 µg/m³ ozon er gezondheidseffecten optreden zoals een vermindering van de longfunctie of ontstekingsreacties aan de luchtwegen. Dit vooral bij kwetsbare groepen: kinderen en mensen met een ziekte aan de luchtwegen. Vanaf 160 µg/m³ kunnen deze effecten meer algemeen optreden. Belangrijk is dan verkoeling ‘binnen’ op te zoeken en zware inspanningen te vermijden tussen 12 uur en 20 uur. Meer info vindt u op de website www.irceline.be