Hervorming van de eerstelijnszorg in Vlaanderen

De Vlaamse overheid wil de eerstelijnszorg hervormen. Momenteel zijn er diverse netwerkstructuren actief op de eerste lijn. De zesde staatshervorming creëert het momentum voor de overdracht van de ondersteuning van de gezondheidsberoepen van de eerste lijn en de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Participatie is het kernwoord in het veranderingstraject, zowel voor burger als professional.

Multidisciplinair overleg vanaf 1 mei 2020: update

Op 3 mei 2021 lanceren we de digitale applicatie waarmee de overlegorganisatoren de vergoeding van deelname aan een multidisciplinair overleg rechtstreeks kunnen indienen bij de zorgkas waarbij de gebruiker is aangesloten.

Eerstelijnszones en zorgraden

De hervorming van de eerstelijnzorg in Vlaanderen heeft als doel een toegankelijke, effectieve en kwalitatieve gezondheids- en welzijnszorg waar de persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag centraal staat. In functie van zijn belang zal er op een geïntegreerde manier samengewerkt worden tussen alle actoren die betrokken zijn op de zorg op micro, meso en macro-niveau.

Alles wat u moet weten over de eerstelijnszones, de Zorgraad, de regionale zorgzones, en veel meer.

Projecten reorganisatie eerstelijnszorg

Na de eerstelijnsconferentie op 16 februari 2017 werden enerzijds 2 pilootprojecten voor de vorming van eerstelijnszones opgestart onder begeleiding van Flanders Synergy en anderzijds gestart met de implementatie van een programma om de reorganisatie van de eerste lijn op het terrein te realiseren. Het programma telde op zijn hoogtepunt 12 projecten. Een aantal van deze projecten loopt nog.

Projecten Flanders Synergy

Van 1 mei 2017 tot en met eind april 2019 begeleidde Flanders Synergy, met middelen van VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) en in samenwerking met Zorg en Gezondheid, twee (toekomstige) eerstelijnszones bij het opzetten en organiseren van de werking en samenwerking binnen de eerstelijnszone.

 

Rapporten en presentaties

Raadpleeg de visietekst, de eindrapporten van de 6 werkgroepen en de presentaties van de conferentie en de provinciale toetsingsmomenten.

Blijf op de hoogte van hoe de reorganisatie van de eerste lijn vordert. Schrijf u in op onze nieuwsbrief over de eerste lijn en ontvang regelmatig een overzicht met een stand van zaken.

Contact over eerste lijn