Hepatitis C

Hepatitis C is een infectieziekte van de lever. Ze wordt veroorzaakt door het hepatitis C-virus (HCV). Acute hepatitis is meestal asymptomatisch. Slechts 20 tot 30% van de geïnfecteerden vertoont symptomen zoals verminderde eetlust, vage buikklachten, misselijkheid en braken. De helft daarvan ontwikkelt icterus. Bij ruim 80% wordt de infectie chronisch. Na 10 tot 20 jaar heeft zich bij 10 tot 20% van de geïnfecteerden een cirrose ontwikkeld. Chronische hepatitis en cirrose verlopen gewoonlijk zonder symptomen. Bij een minderheid ontstaat voorbijgaande moeheid of malaise.

pdf bestandRichtlijn hepatitis C (731 kB)

Gevalsdefinitie

Bevestigd:

  • klinisch compatibel geval en/of gestegen levertesten) met laboratoriumconfirmatie 
  • positieve laboratoriuminformatie bij patiënt die minstens gestoorde leverenzymes heeft en waarbij alternatieve verklaringen voor verhoging van de testen niet aanwezig zijn

Laboratoriumcriteria

Bevestigd na:

  • shift van anti-HCV negatief naar positief 
  • of HCV-PCR positief in epidemiologische context

 

Over dit onderwerp