Helpen als vrijwilliger of extra werkkracht

Help de Helpers - de match tussen vrijwilligers en zorgsector

Zorg en Gezondheid ontving duizenden aanmeldingen van artsen, paramedici, verpleegkundigen, zorgkundigen en verzorgdenden die zich vrijwillig kandidaat stelden om zorgvoorzieningen te ondersteunen in de strijd tegen COVID-19. De Vlaamse overheid lanceerde daarom Help de Helpers (www.helpdehelpers.be), een intelligent platform dat het vrijwilligersaanbod zo goed mogelijk matcht aan de noden van de zorgsector.

Zorgvoorzieningen kunnen zich op dit platform registreren en vervolgens snel en gericht op zoek gaan naar passende en beschikbare vrijwilligers of extra (tijdelijke) werkkrachten. De zorgvoorzieningen kunnen zelf rechtstreeks contact opnemen met de geschikte kandidaten. Zorg en Gezondheid komt niet tussen wat betreft afspraken over arbeidsregeling, vergoeding en verzekering.

Behalve de medische reserve van Zorg en Gezondheid bevat Help de Helpers ondertussen ook niet-medische profielen (voor bv. logistiek of administratief werk). Nieuwe (medische of niet-medische) geïnteresseerden kunnen zich rechtstreeks op het platform aanmelden.

Vragen?

Met vragen over uw registratie op Help de Helpers of voor technische ondersteuning kan u terecht op helpdehelpers@nalantis.com.

Help in de zorg - inzet van tijdelijk werklozen

Werkzoekenden maar ook tijdelijk werklozen, freelancers of jobstudenten die op dit moment geen werk hebben, kunnen ingezet worden in de zorg. Via het platform www.helpindezorg.be kunnen zorginstellingen hun noden kenbaar maken en kunnen kandidaten zich melden om te helpen. VDAB zorgt samen met de private sectoren zoals de interimsector voor de matching tussen beschikbare jobs en profielen.

Het gaat dan vooral om ondersteunende jobs waarvoor geen specifieke zorgkwalificaties nodig zijn, maar die het zorgpersoneel kunnen ontlasten.

Werken als vrijwilliger of met tijdelijke arbeidsovereenkomst?

De kandidaat-helpers op Help de Helpers hebben zich vrijwillig aangeboden om zorgvoorzieningen bij te staan waar nodig in hun strijd tegen COVID-19. Dat betekent echter niet dat zij dit steeds willen of kunnen doen zonder enige vorm van vergoeding. Sommigen willen/kunnen dat doen zonder hiervoor een vergoeding verwachten en dus als vrijwilliger in de letterlijke zin van het woord, anderen zullen dit (moeten) doen via een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst waaraan een vergoeding verbonden is. Veel hangt af van de bestaande werksituatie (wanneer iemand bv. al een hoofdberoep heeft) en het contract met de werkgever, of de juridische vorm van de zorgvoorziening die extra werkkrachten wil inschakelen.

Tijdelijke arbeidsovereenkomst

Wanneer iemand zich vrijwillig aanmeldt om - naast zijn hoofdberoep - een tijdelijke arbeidsovereenkomst af te sluiten met een zorgvoorziening, zal het arbeidsrecht nageleefd moeten worden. De voorwaarden en belemmeringen hierbij zijn veelal afhankelijk van de manier waarop de (tijdelijke) arbeidsovereenkomst afgesloten wordt en de eventuele conflicten met de bestaande arbeidsovereenkomst. Beide partijen moeten in dat geval onderling de nodige afspraken maken.

Meer info

Meer info over de wetgeving over vrijwilligerswerk vindt u op de website van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Andere vrijwilligersinitiatieven
Vlaanderen Helpt

'Vlaanderen Helpt' bundelt allerlei solidariteitsacties in het kader van de coronacrisis. Je vindt er vrijwilligers die hulp aanbieden aan zorgbehoevenden in hun buurt en een overzicht van initiatieven door lokale besturen.

Hulp voor helden

Via 'Hulp voor helden' stellen vrijwilligers zich kandidaat om zorgverleners uit hun buurt te helpen, door boodschappen te doen, op de kinderen te letten of een andere dienst te verlenen.

 

Vrijwilligers Rode Kruis

Via het project crisisvrijwilligers van Rode Kruis-Vlaanderen worden vrijwilligers ingezet voor logistieke en administratieve taken in o.a. woonzorgcentra. Woonzorgcentra kunnen contact opnemen via socialehulpverlening@rodekruis.be.

Handleiding Help de Helpers - vaccinatiecentra

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt een aantal modeldocumenten aan om afspraken te maken met vrijwilligers.