Helpen als vrijwilliger of extra werkkracht

Help de Helpers - de match tussen vrijwilligers en zorgsector

Zorg en Gezondheid ontving duizenden aanmeldingen van artsen, paramedici, verpleegkundigen, zorgkundigen en verzorgdenden die zich vrijwillig kandidaat stelden om zorgvoorzieningen te ondersteunen in de strijd tegen COVID-19. De Vlaamse overheid lanceerde daarom Help de Helpers (www.helpdehelpers.be), een intelligent platform dat het vrijwilligersaanbod zo goed mogelijk matcht aan de noden van de zorgsector.

Zorgvoorzieningen kunnen zich op dit platform registreren en vervolgens snel en gericht op zoek gaan naar passende en beschikbare vrijwilligers of extra (tijdelijke) werkkrachten. De zorgvoorzieningen kunnen zelf rechtstreeks contact opnemen met de geschikte kandidaten. Zorg en Gezondheid komt niet tussen wat betreft afspraken over arbeidsregeling, vergoeding en verzekering.

Behalve de medische reserve van Zorg en Gezondheid bevat Help de Helpers ondertussen ook niet-medische profielen (voor bv. logistiek of administratief werk). Nieuwe (medische of niet-medische) geïnteresseerden kunnen zich rechtstreeks op het platform aanmelden.

Vragen?

Met vragen over uw registratie op Help de Helpers of voor technische ondersteuning kan u terecht op helpdehelpers@nalantis.com.

Werken als vrijwilliger of met tijdelijke arbeidsovereenkomst?

De kandidaat-helpers op Help de Helpers hebben zich vrijwillig aangeboden om zorgvoorzieningen bij te staan waar nodig in hun strijd tegen COVID-19. Dat betekent echter niet dat zij dit steeds willen of kunnen doen zonder enige vorm van vergoeding. Sommigen willen/kunnen dat doen zonder hiervoor een vergoeding verwachten en dus als vrijwilliger in de letterlijke zin van het woord, anderen zullen dit (moeten) doen via een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst waaraan een vergoeding verbonden is. Veel hangt af van de bestaande werksituatie (wanneer iemand bv. al een hoofdberoep heeft) en het contract met de werkgever, of de juridische vorm van de zorgvoorziening die extra werkkrachten wil inschakelen.

Tijdelijke uitzondering op de vrijwilligerswet

Vrijwilligerswerk (zonder vergoeding) is - overeenkomstig de wet van 3 juli 2005 - in principe enkel mogelijk wanneer die voorziening een rechtspersoon of een feitelijke vereniging zonder winstoogmerk is. Woonzorgcentra met winstoogmerk zouden daardoor geen beroep kunnen doen op vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen.

Opgelet! Minister De Block heeft hierop een tijdelijke afwijking toegestaan: tussen 1 mei en 30 juni mogen alle woonzorgcentra beroep doen op vrijwilligers in de zin van de wet van 3 juli 2005 en op voorwaarde dat de voorziening geen gebruik maakt van het systeem van tijdelijke werkloosheid voor haar personeel. De vrijwilligers zijn er om het vast personeel te ondersteunen. Het is niet de bedoeling dat personeel wordt vervangen door vrijwilligers. Lees hier het volledige persbericht.

Tijdelijke arbeidsovereenkomst

Wanneer iemand zich vrijwillig aanmeldt om - naast zijn hoofdberoep - een tijdelijke arbeidsovereenkomst af te sluiten met een zorgvoorziening, zal het arbeidsrecht nageleefd moeten worden. De voorwaarden en belemmeringen hierbij zijn veelal afhankelijk van de manier waarop de (tijdelijke) arbeidsovereenkomst afgesloten wordt en de eventuele conflicten met de bestaande arbeidsovereenkomst. Beide partijen moeten in dat geval onderling de nodige afspraken maken.

Meer info

Meer info over de wetgeving over vrijwilligerswerk vindt u op de website van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Andere vrijwilligersinitiatieven
Vlaanderen Helpt

'Vlaanderen Helpt' bundelt allerlei solidariteitsacties in het kader van de coronacrisis. Je vindt er vrijwilligers die hulp aanbieden aan zorgbehoevenden in hun buurt en een overzicht van initiatieven door lokale besturen.

Hulp voor helden

Via 'Hulp voor helden' stellen vrijwilligers zich kandidaat om zorgverleners uit hun buurt te helpen, door boodschappen te doen, op de kinderen te letten of een andere dienst te verlenen.

 

Vrijwilligers Rode Kruis

Via het project crisisvrijwilligers van Rode Kruis-Vlaanderen worden vrijwilligers ingezet voor logistieke en administratieve taken in o.a. woonzorgcentra. Woonzorgcentra kunnen contact opnemen via socialehulpverlening@rodekruis.be.

Sluit een gratis vrijwilligersverzekering af via het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk!

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt een aantal modeldocumenten aan om afspraken te maken met vrijwilligers.