Handleiding voor het toekennen van rollen in de webtoepassing van Vesta

pdf bestandHandleiding over het toekennen van rollen in de webtoepassing Vesta (1.44 MB)

In deze handleiding staat hoe een hoofdtoegangsbeheerder (Verantwoordelijke Toegangen Entiteit) of de toegangsbeheerder (Lokale Beheerder) van een dienst voor gezinszorg of logistieke hulp, de gebruikers voor de webtoepassing van Vesta kan aanmaken en beheren, in de ReMaPH-applicatie (Responsibility Management for Public Health).